czwartek, 1 czerwca, 2023

PepeTV Telewizja Polska Na Świecie

Od przyszłego roku nowa strategia rządu dla Polonii

Na początku roku Rada Ministrów ma przyjąć
strategię rządu dla Polaków mieszkających za
granicą. Określi ona priorytety na lata 2015-2020.
Obecnie projekt strategii jest konsultowany przez
organizacje polonijne.
Ostatni, długoletni, rządowy program dotyczący
współpracy z Polonią powstał w 2007 roku.
Jak poinformowało PAP Ministerstwo Spraw Zagranicznych,
konsultacje społeczne prowadzone będą do 31 grudnia br.
Tekst projektu zamieszczony został na stronie internetowej MSZ, był też rozsyłany za
pośrednictwem placówek dyplomatycznych. Nad dokumentem mają dyskutować m.in. Polonijne
Rady Konsultacyjne.
Podsumowanie konsultacji społecznych nastąpi na styczniowym posiedzeniu Międzyresortowego
Zespołu ds. Polonii i Polaków za Granicą, po czym dokument trafi do akceptacji Ministra Spraw
Zagranicznych, a następnie zostanie przedłożony Radzie Ministrów.
Wśród strategicznych celów polityki rządu wobec Polaków za granicą w rządowej strategii
wymienione są: wspieranie nauczania języka polskiego i wiedzy o Polsce, zapewnienie możliwości
uczestniczenia w kulturze narodowej i umacnianie polskiej tożsamości, wzmacnianie pozycji
środowisk polskich, wspieranie powrotów Polaków do kraju i tworzenie zachęt do osiedlania się w
Polsce, rozwój kontaktów – młodzieżowych, naukowych, kulturalnych, gospodarczych, sportowych
oraz współpracy samorządów z Polską.
Wśród najważniejszych wyzwań wyznaczających kierunki polityki wobec Polonii na pierwszym
miejscu znalazła się migracja do państw członkowskich UE. W programie jest mowa m.in. o
wielkiej fali migracji zarobkowej, największej od czasów emigracji “za chlebem” lat 1900-1930.
Poza Polską – jak wynika z opracowania – przebywa obecnie ponad 2 mln. osób, które opuściły ją
w ostatnim dziesięcioleciu. Znajduje się w nim też stwierdzenie, że migranci wspierają dziś rozwój
obcych gospodarek; szacuje się, że wartość ich pracy wyniesie w 2020 r. 85 mld euro.
W dokumencie i w jego tytule używa się pojęcia “Diaspora”. Takie rozwiązanie skrytykowali przed
kilkoma tygodniami senatorowie zarówno PiS, jak i PO. Podobne zdanie ma wiele organizacji
polonijnych.
– Pojęcie “polska Diaspora”, coraz częściej używane przede wszystkim przez środowiska naukowe,
nie zostało zaproponowane zamiast pojęcia Polonia, natomiast jako jednowyrazowe określenie
wszystkich kategorii łącznie, tradycyjnie określanych jako “Polonia i Polacy za granicą”. Wobec
powtarzających się apeli o rezygnację z jego użycia, nie zostanie ono wykorzystane w tytule
programu – wyjaśnia MSZ.
Tomasz Grodecki, Polska Agencja Prasowa

Ostatnio oglądanE

Ostatnie tematY

Loading...