sobota, 1 października, 2022

PepeTV Telewizja Polska Na Świecie

Od 4 maja zmiany w tarczy antykryzysowej

Od 4 maja przedsiębiorcy z określonych branż będą mogli wystąpić o zwolnienie z opłacania składek

także za marzec i kwiecień 2021 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że nadal będzie można

uzyskać zwolnienia za grudzień 2020 r., styczeń, a także za luty 2021 r. jeżeli będą spełnione nowe określone warunki

Pojawi się też możliwość otrzymania od jednego do maksymalnie pięciu świadczeń postojowych.

Takie zmiany wynikają z rozporządzenia Rady Ministrów z 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników

obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19. Wejdzie ono w życie 4 maja.

Zgodnie z przepisami z pomocy będą mogli skorzystać m.in. przedsiębiorcy, którzy odczuli negatywne skutki

występowania w Polsce COVID-19. To 46 branż, które już wcześniej otrzymały pomoc oraz 17 kolejnych rodzajów

działalności, w tym: salony kosmetyczne, fryzjerskie, sklepy meblowe, budowlane i prowadzące handel detaliczny

w galeriach handlowych – mówi prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

O wsparcie będą mogli wystąpić przedsiębiorcy, którzy działali przed listopadem 2020 roku i na 31 marca 2021 r. prowadzili

przeważającą działalność oznaczoną jednym z kodów PKD wskazanych w rozporządzeniu.

Przedsiębiorcy uzyskają zwolnienie ze składek także za marzec i kwiecień lub sam kwiecień. Wnioski w tej sprawie będą

mogli składać od 4 maja – przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.

Umorzenie składek i ponowne postojowe z ZUS przysługuje firmom, które zanotowały spadek przychodu o co

najmniej 40 proc. Ten warunek weryfikuje się, porównując przychód w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających złożenie

wniosku do przychodu z miesiąca poprzedniego albo z analogicznego miesiąca roku poprzedniego, albo z lutego 2020 r.,

albo z września 2020 r. Nowością jest tu więc możliwość porównania przychodu do sytuacji z lutego 2020 roku, czyli okresu sprzed pandemii.

Żeby otrzymać zwolnienie ze składek także za marzec i kwiecień, przedsiębiorca musi złożyć w tej sprawie wniosek do ZUS

do końca czerwca. Jeśli firma ma obowiązek samodzielnego sporządzania dokumentacji rozliczeniowej, to w tym terminie

musi dostarczyć również dokumenty rozliczeniowe za marzec i kwiecień. Przedsiębiorcy, którzy zdążyli już opłacić składki

za te miesiące, będą mogli uzyskać ich zwrot.

Rozporządzenie z 16 kwietnia wprowadza także zmiany w świadczeniu postojowym. Przedsiębiorcy z określonych branż będą

mogli otrzymać świadczenie postojowe od jednego maksymalnie do pięciu razy, przy czym liczba możliwych do otrzymania

świadczeń jest pomniejszana o już otrzymane na podstawie poprzednich rozporządzeń (tj. z 19 grudnia 2020 r. i 26 lutego 2021 r.).

Wniosek o to świadczenie można złożyć najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

 

PAP/KG

Ostatnio oglądanE

Ostatnie tematY

Loading...