środa, 25 maja, 2022

PepeTV Telewizja Polska Na Świecie

Od 1 października dopłaty do fotowoltaiki dla rolników

Od 1 października ruszy nowa odsłona programu Agroenergia, w ramach której
rolnicy będą mogli otrzymać dotacje i pożyczki m.in. do instalacji paneli
fotowoltaicznych w gospodarstwie – poinformował we wtorek minister klimatu
i środowiska Michał Kurtyka. Dodał, że budżet programu to 200 mln zł.
Szef MKiŚ na wtorkowej konferencji prasowej poinformował, że 1 października
ruszy nowy nabór wniosków w ramach programu Agroenergia. Tym razem rolnicy
będą mogli otrzymać dotacje i pożyczki do instalacji paneli fotowoltaicznych
(PV), małych wiatraków, pomp ciepła i magazynów energii.
Michał Kurtyka wyjaśnił, że wsparcie, które oferować będą Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkie fundusze ochrony
środowiska, będzie skierowane do małych i średnich przedsiębiorców rolnych.
Dodał, że w ramach drugiej części programu rolnicy będą mogli otrzymać wsparcie
finansowe do instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy od 10 do 50 kW.
Maksymalna dotacja wyniesie 25 tys. zł, a budżet programu to 200 mln zł.
Uczestniczący w konferencji wiceminister rolnictwa Szymon Giżyński zwrócił uwagę,
że w wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii resort widzi dużą szansę zarówno
na poprawę warunków życia na wsi, jak i do stworzenia nowych możliwości rozwojowych
dla rolnictwa.
Wiceszef NFOŚiGW Artur Michalski podkreślił na konferencji, że nowa odsłona programu
Agroenergia ma wesprzeć środowiskowe i ekologiczne walory polskiej wsi o produkcję
zielonej energii. Wyjaśnił, że dotacja do 25 tys. zł będzie mogła być uzupełniona
o niskooprocentowaną pożyczkę z wojewódzkiego funduszu w wysokości 10 tys. zł, jeśli
inwestycja będzie miała wiele komponentów, tzn. łączyć będzie panele PV, pompy ciepła
i magazyny energii. W obowiązującym już naborze dot. biogazowni rolniczych oraz małych
elektrowni wodnych w ramach Agroenergii można otrzymać z kolei dotację w wysokości
do 2,5 mln zł (do 50 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji). Nabór w tej sprawie
potrwa do 20 grudnia lub do wyczerpania środków.
Uczestniczący w konferencji przewodniczący Konwentu Prezesów Zarządów Wojewódzkich
Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Marek Ryszka dodał, że aby złożyć
wniosek zainteresowani będą musieli skorzystać z portalu beneficjenta, podobnie jak
to wygląda w przypadku programu „Czyste powietrze”. Dodał, że będzie można otrzymać
dotacje do 30 tys. zł w przypadku instalacji do 30 kW i 25 tys. zł dla instalacji o
mocy od 30 do 50 kW.
Resort klimatu wyjaśnił, że w obu częściach programu o dofinansowanie ubiegać się
mogą osoby fizyczne, właściciele lub dzierżawcy nieruchomości rolnych, których łączna
powierzchnia użytków rolnych wynosi między 1 ha a 300 ha i co najmniej rok przed
złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadzą osobiście gospodarstwo rolne.
O pomoc finansową mogą ubiegać się również osoby prawne, czyli właściciele lub dzierżawcy
nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się pomiędzy
1 ha a 300 ha i co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania
prowadzą działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych.
PAP/RO

Ostatnio oglądanE

Ostatnie tematY

Loading...