niedziela, 29 maja, 2022

PepeTV Telewizja Polska Na Świecie

Nowy transport pojedzie na… prądzie!

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o elektromobilności pozwoli na stworzenie pierwszych w Polsce stref czystego transportu – ocenia
Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych. Nowe przepisy ułatwią też proces instalowania infrastruktury ładowania w blokach wielorodzinnych.

W wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o elektromobilności, który ma na celu wesprzeć rozwój elektromobilności
oraz infrastruktury paliw alternatywnych, a tym samym zachęcić konsumentów do zakupu pojazdów napędzanych tymi paliwami.

Projekt zakłada m.in. wprowadzenie regulacji, które ułatwią instalowanie i użytkowanie punktów ładowania w blokach wielorodzinnych.
Doprecyzowuje także zasady tworzenia stref czystego transportu we wszystkich gminach (niezależnie od liczby mieszkańców).
z pozostawieniem większej możliwości ich kształtowania samorządom.

Jak zaznaczył w rozmowie z PAP dyrektor zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych i wiceszef europejskiej
organizacji AVERE Maciej Mazur, proces wprowadzania niezbędnych dla rozwoju rynku zmian w ustawie o elektromobilności trwa już
od wielu miesięcy. „Ustawa z 2018 r. do dzisiaj nie odpowiada wyzwaniom sektora zrównoważonego transportu, a nawet wprowadzane
w międzyczasie drobniejsze nowelizacje również nie wyeliminowały szeregu złych przepisów” – wskazał.

Jego zdaniem, przyjęty we wtorek projekt pozwala sądzić, że część oczekiwań branży została właściwie zaadresowana i nowe prawo
faktycznie pozwoli przyśpieszyć rozwój rynku pojazdów elektrycznych w Polsce. „Chodzi przede wszystkim o ułatwienia instalacji
infrastruktury budynkowej, np. w bloków wielorodzinnych co otworzy ich mieszkańcom szanse na posiadanie auta elektrycznego” – wyjaśnił.

Wskazał, że najwięcej kontrowersji do ostatniego etapu konsultacji projektu, wzbudzały przepisy dotyczące stref czystego transportu.
„Projekt z 28 czerwca br. przewidywał pozostawienie tych regulacji w kształcie, który w praktyce zamykał gminom furtkę do tworzenia
obszarów niskoemisyjnych. Jednak uwzględniono przedstawione przez nas i Unię Metropolii Polskich postulaty z „Deklaracji miast na
rzecz rozwoju Stref Czystego Transportu” podpisanej pod koniec września br., które umożliwiają wdrażanie stref gminom liczącym
poniżej 100 tys. mieszkańców, a także zwiększenie kompetencji samorządów w zakresie ustalania warunków do tworzenia tych
stref” – powiedział Mazur.

Jak ocenił, przyjęte w projekcie zmiany dają nadzieję, że pierwsze strefy w Polsce w końcu powstaną.

Podkreślił, że nowoczesne prawo to fundament na którym budować i rozwijać należy elektromobilność w Polsce. „Obok dobrych ustaw,
potrzebne jest też budowanie świadomości społecznej oraz biznesowej o czystym transporcie i płynących z tego korzyściach dla
gospodarki, klimatu i naszego zdrowia. O tym wszystkim będziemy do piątku rozmawiać w Łodzi na Kongresie Nowej Mobilności, gdzie
przedstawiciele rządu, samorządów, biznesu, organizacji pozarządowych i eksperci, wymienią się wiedzą i doświadczeniem, aby stworzyć
jak najlepsze warunki dla rozwoju nowoczesnej mobilności w Polsce” – wskazał Mazur.

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) to organizacja branżowa zrzeszająca ponad 140 przedsiębiorstw z całego łańcucha
wartości w elektromobilności. PSPA jest częścią The European Association for Electromobility (AVERE).

PAP/ as/

Ostatnio oglądanE

Ostatnie tematY

Loading...