niedziela, 29 maja, 2022

PepeTV Telewizja Polska Na Świecie

Nowe przepisy dotyczące pieszych poprawiły bezpieczeństwo na przejściach. Spadła liczba ofiar

Od 1 czerwca 2021 roku zaczęło obowiązywać nowe prawo dotyczące między innymi pieszych uczestników ruchu drogowego.

Uzyskali oni pierwszeństwo nie tylko, gdy znajdują się na przejściu, ale także wchodząc na nie.

Nowe prawo zmusiło zmotoryzowanych do zmiany niektórych przyzwyczajeń. Kierowcy powinni pamiętać o zrównaniu limitów prędkości w obszarach

zabudowanych w dzień i w nocy oraz o zakazie jazdy na tzw. “zderzak”. Rewolucją – w opinii wielu ekspertów – było natomiast wprowadzenie przepisu

ustanawiającego pierwszeństwo pieszych wchodzących na przejście.

Pieszy ma pierwszeństwo nie tylko na pasach, ale już gdy wchodzi na pasy

 Od pierwszego czerwca pierwszeństwo na drodze, na przejściu dla pieszych ma pieszy uczestnik ruchu drogowego. Nie tylko wtedy, gdy już znajduje się na pasach – jak

było do niedawna – ale także, gdy wchodzi na przejście dla pieszych.

Kierowca musi przepuścić pieszego. Ten musi jednak uważać na tramwaje

– Obecnie obowiązujące przepisy nakazują kierowcom zbliżającym się do przejścia zachowanie szczególnej ostrożności i ustąpienie pierwszeństwa pieszemu

znajdującemu się na tym przejściu albo na nie wchodzącemu. Poza tym kierujący, zbliżający się do przejścia, zobligowany jest zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić

na niebezpieczeństwo pieszego. Jeśli pieszy stoi przed przejściem, kierowca ma obowiązek zatrzymać się i go przepuścić. Warto dodać, że prawo pierwszeństwa dla

pieszych nie dotyczy tramwajów. Przed tramwajem pieszy ma pierwszeństwo tylko, gdy znajduje się już na przejściu – przypomina Maria Dąbrowska-Loranc,

kierownik Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS.

Piesi szczególnie narażeni na drogach. Szczególnie, na “pasach”

Nowe przepisy mają za zadanie zmniejszyć liczbę wypadków z udziałem niechronionych uczestników ruchu. Tylko w 2020 roku piesi stanowili blisko 1/5 wszystkich

poszkodowanych – to prawie 18,5 procent.

Paradoksalnie, piesi giną ciągle tam, gdzie mają być bezpieczni, bowiem przejścia dla pieszych są drugim, po jezdni, miejscem powstawania wypadków z ich udziałem.

W 2020 roku było to 11,3 procent wszystkich zdarzeń, w których śmierć poniosło 197 pieszych, a 1 068 zostało ciężko rannych.

By zweryfikować skuteczność nowych regulacji dotyczących pierwszeństwa pieszych, Polskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS przeprowadziło

analizę wstępnych danych o wypadkach na polskich drogach.

Nowe przepisy pomogły – spadła liczba ofiar na przejściach

– Analiza czerwca z czterech ostatnich lat – 2018-2021 wykazała spadek liczby najechań na pieszych na przejściach w pierwszym miesiącu obowiązywania nowych

przepisów. Liczba ofiar śmiertelnych wśród pieszych na przejściach spadła z 12 zabitych w 2018 roku do 5 zabitych w 2021 roku. Na uwagę zasługują dużo niższe liczby

wypadków, rannych i ofiar śmiertelnych w czerwcu 2020 roku, ale należy podkreślić, że dane te były wynikiem nadzwyczajnej sytuacji i ograniczeń w przemieszczaniu się w celu

zahamowania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, dlatego trudno je uznać za reprezentatywne. Dlatego pozytywny wpływ nowych przepisów należy oceniać porównując

dane tegoroczne z danymi z lat 2018 i 2019 – mówi Anna Zielińska z Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS.

Eksperci ITS wskazują jednocześnie, że systemowe działania w kierunku poprawy bezpieczeństwa pieszych na przejściach w postaci nowych regulacji prawnych powinny

przynieść trwały spadek liczby ofiar śmiertelnych, wypadków i rannych na polskich drogach.

Źródło: pap, ministerstwo infrastruktury

A S

Ostatnio oglądanE

Ostatnie tematY

Loading...