sobota, 10 czerwca, 2023

PepeTV Telewizja Polska Na Świecie

Nawet 20 mln Polaków mieszka poza granicami kraju

Poza Polską żyje 18-20 milionów Polaków i osób
polskiego pochodzenia – wynika z najnowszych
danych MSZ. Ponad 2 miliony osób opuściły nasz
kraj w ostatnim dziesięcioleciu.
Opis, także statystyczny, Polonii zawarty jest w projekcie
rządowego Programu Współpracy z Polską Diasporą w
latach 2015-2020 przygotowanym przez MSZ.
Jak wynika z danych ministerstwa, poza Polską żyje 18-20
milionów Polaków i osób polskiego pochodzenia. Jedna trzecia z tej grupy to Polacy urodzeni i
ukształtowani w Polsce.
Polska diaspora jest szósta na świecie pod względem liczebności w stosunku do mieszkańców kraju
ojczystego.
Po przystąpieniu naszego kraju do UE – jak wynika z dokumentu – miała miejsce wielka fali migracji
zarobkowej, największa od czasów emigracji “za chlebem” lat 1900-1930.
Poza Polską przebywa obecnie ponad 2 miliony osób, które opuściły ją w ostatnim dziesięcioleciu.
MSZ szacuje, że wartość ich pracy wyniesie w 2020 r. 85 mld euro.
Obecnie najwięcej przedstawicieli Polonii żyje w Stanach Zjednoczonych – ok 9,6 mln.
W Europie Zachodniej mieszka ok. 4,2 mln Polaków lub osób polskiego pochodzenia. W Niemczech
mieszka 1,5 mln naszych rodaków, we Francji 800 tys. tyle samo w Wielkiej Brytanii, 200 tys. w
Holandii, we Włoszech i Irlandii po 150 tys., w Czechach 120 tys., 110 tys. w Norwegii, 100 tys. w
Belgii, 85 tys. w Austrii i Hiszpanii, w Danii 60 tys., zaś w Grecji 10 tys.
Po kilka tysięcy osób polskiego pochodzenia żyje w Rumunii, na Węgrzech i na Słowacji.
Około miliona Polaków mieszka w krajach postradzieckich: 295 tys., 200 tys. na Litwie, 144 tys. na
Ukrainie, w Rosji 47 tys., na Łotwie 46 tys., Kazachstanie 34 tys. Dane pochodzą ze spisów
powszechnych i, na co zwraca uwagę MSZ, mogą być zaniżone.
W Brazylii żyje ok. 1,5 mln naszych rodaków, w Kanadzie 1 mln, w Australii 170 tys., Argentynie
120 tys., Republice Południowej Afryki 30 tys.
Według MSZ w ciągu ostatnich latach można zaobserwować zjawisko spadku liczebności członków
polskiej mniejszości na niektórych obszarach. Np. na Litwie, według spisu powszechnego z 2011 r.,
mieszka 200 tys. Polaków, podczas gdy dwadzieścia lat wcześniej do polskich korzeni przyznało się
235 tys. osób. Zdaniem ministerstwa jest to wynik zarówno postępującej asymilacji, jak i
oddziaływania czynników demograficznych, w tym emigracji.
Tomasz Grodecki, Polska Agencja Prasowa

Ostatnio oglądanE

Ostatnie tematY

Loading...