czwartek, 6 października, 2022

PepeTV Telewizja Polska Na Świecie

Na wakacje z polisą turystyczną. Na co zwrócić uwagę i przed czym warto się zabezpieczyć?

Odpowiednia polisa turystyczna podczas wyjazdu często bywa wybawieniem z ogromnych kłopotów. Aby ją dobrze
wybrać, trzeba odpowiedzieć na kilka pytań – czy będziemy wypoczywać biernie – opalając się i zwiedzając, czy też czynnie
– uprawiając narciarstwo zjazdowe, biegowe, snowboarding itp.? Do tego – jak informuje serwis polisaturystyczna.pl –
musimy uświadomić sobie, jakie niebezpieczeństwa mogą nam grozić.
Wyjeżdżając za granicę, powinniśmy mieć przynajmniej ubezpieczenie w pakiecie podstawowym – koszty leczenia, następstwa
nieszczęśliwych wypadków i usługi assistance uwzględniające transport do Polski. Musimy jednak odpowiednio dobrać sumę
ubezpieczenia. Należy pamiętać, że koszty leczenia za granicą są bardzo wysokie, a nawet drobna porada medyczna czy
zakupione leki lub środki opatrunkowe kosztować nas będą znacznie więcej niż polisa ubezpieczenia. Odnosi się to również do
leczenia w krajach członkowskich Unii Europejskiej.
Przepisy nie regulują kwestii transportu
Od kiedy Polska należy do Unii Europejskiej zmieniła się sytuacja Polaków podróżujących w obrębie państw Wspólnoty. Na
terenie Unii jesteśmy objęci publiczną opieką zdrowotną i przysługują nam takie same świadczenia, jak obywatelom kraju, w
którym się znajdujemy. Należy jednak pamiętać, że tylko niektóre państwa UE pokrywają całość kosztów leczenia. W niektórych
krajach leczenie jest bezpłatne, w innych chory musi ponieść część kosztów lub pełną opłatę, a potem ubiegać się o jej zwrot.
“Każde państwo członkowskie ma ustalony własny ‘koszyk świadczeń’, w którym ‘wkład własny pacjenta’ (nie podlegający
refundacji) zależy od obowiązujących w danym kraju przepisów. Co więcej przepisy prawa unijnego nie regulują kwestii
związanych z transportem chorego do miejsca zamieszkania lub powrotu do kraju zamieszkania, więc koszty związane z
transportem należy pokryć z własnej kieszeni. A nie są to małe kwoty” – czytamy w serwisie.
Informacji powinniśmy szukać w OWU
Sytuacja, z którą nie mieliśmy dotychczas do czynienia w trakcie turystycznych wyjazdów jest pandemia. Informacji na ten temat
powinniśmy szukać w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia poszczególnych towarzystw ubezpieczeniowych. W większości z
nich nie znajdziemy zapisów na temat wyłączeń w przypadku pandemii, jednak zwykle ubezpieczyciele nie oferują ochrony w
przypadku epidemii.
“Należy zwrócić uwagę na różnice w pojęciach epidemii i stanu epidemii” – przestrzega portal polisaturystyczna.pl. – “Epidemia
to zdecydowane zwiększenie liczby zachorowań na danym obszarze na chorobę zakaźną lub wystąpienie nowej jednostki
chorobowej, która dotychczas nie pojawiała się w danym rejonie. Natomiast stan epidemii to sytuacja prawna, która zaistniała na
terytorium danego państwa w związku z epidemią.”
W związku z obecną sytuacją coraz więcej towarzystw zaczęło zmieniać swoje regulacje w przypadku zachorowania na
koronawirusa za granicą. Część z nich zaznacza, że dotyczy to tylko osób, które zakupiły polisę i wyjechały przed ogłoszeniem
epidemii w danym państwie. Inne z kolei stosują wyłączenie ochrony w przypadku pobytu w państwach, w których wprowadzono
stan wyjątkowy albo krajach lub regionach, w których ryzyko zarażenia jest szczególnie wysokie (np. Chiny, Iran, Włochy, Korea
Południowa, Hiszpania, Niemcy).
Odpowiedzialność za bagaż i cenne przedmioty
Oprócz kłopotów ze zdrowiem mogą nas spotkać też inne przykre niespodzianki, np. strata bagażu, dokumentów, pieniędzy,
zniszczenie deski snowboardowej, spowodowanie wypadku, w którym ucierpią inni ludzie i ich sprzęt.
Zachowanie ostrożności w tłumie ludzi i skany dokumentów to nie jedyne, co można zrobić w obawie przed kradzieżą za granicą.
Dobrym posunięciem jest zakup ubezpieczenia od kradzieży. Podobnie jak ubezpieczamy swoje zdrowie i życie, tak możemy
ubezpieczyć bagaż oraz cenne przedmioty. Pamiętać jednak trzeba, że polisa ubezpieczeniowa nie zwalnia z odpowiedzialności za
bagaż i cenne przedmioty. Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w sytuacji, gdy włamano się do pokoju, z którego skradziono
przedmioty ubezpieczonego lub gdy zawiniła obsługa przechowalni bagażu. Jednak zwrot kosztów nie będzie się należał, gdy do
kradzieży doszło w wyniku niedopatrzenia ze strony ubezpieczonego, na przykład pozostawił bagaż niepilnowany.
Aby polisa była odpowiednio dobrana trzeba koniecznie o tych założeniach powiedzieć agentowi ubezpieczeniowemu i na pewno
nie warto ukrywać, że leczymy się na coś, albo że planujemy skakać ze spadochronem.
Źródło: pap/PolskieRadio24.pl, polisaturystyczna.pl

Ostatnio oglądanE

Ostatnie tematY

Loading...