wtorek, 27 września, 2022

PepeTV Telewizja Polska Na Świecie

Na cele klimatyczne Polska przeznaczyła ponad 100 mld zł

Na cele klimatyczne Polska od 2013 do sierpnia 2022 r. przeznaczyła 105 mld zł. To więcej niż wyniosły wpływy ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 – poinformowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Resort dodał, że KE nie miała uwag do polskich raportów z wydatkowania środków z aukcji.

Jak poinformował resort klimatu, Polska, pozyskując środki ze sprzedaży uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, jest zobowiązana nie tylko do wydatkowania ich zgodnie z obowiązującym we Wspólnocie Europejskiej prawem, ale i składania sprawozdań z wykorzystania dochodów z tychże aukcji. Od 2013 r. kiedy państwa członkowskie zaczęły składać raporty z wydatkowania środków z aukcji, Komisja Europejska nie zgłosiła uwag do prezentowanych przez Polskę raportów – podkreślono.

Dyrektywa ETS

Ministerstwo przypomniało, że dyrektywa 2003/87/WE (Dyrektywa ETS) przewiduje, że wpływy ze sprzedaży uprawnień na aukcjach są dochodami publicznymi rozdysponowywanymi przez państwa członkowskie. Zgodnie z dyrektywą ETS co najmniej 50 proc. wpływów lub ich równowartość powinno być przeznaczane na cele klimatyczne. Dotyczą one transformacji sektora energetycznego i inwestycji w odnawialne źródła energii czy zachęt do przestawiania się na mniej emisyjny transport.
Obejmują też środki służące poprawieniu efektywności energetycznej, sieci ciepłowniczych i termomodernizacji budynków lub dostarczeniu wsparcia finansowego w celu uwzględnienia aspektów społecznych w przypadku gospodarstw domowych o niższych i średnich dochodach – podano. Resort zwrócił uwagę, że nakłady te mogą mieć również charakter m.in. ulg podatkowych.

Ponad 100 mld zł

Jak podał resort klimatu, całkowita kwota finansowania na cele klimatyczne, w tym mobilizowanego ulgą podatkową, wyniosła w Polsce co najmniej 105 mld złotych. Stanowi to więcej niż wyniosły w tym czasie wpływy ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2.

Ministerstwo wskazało, że w latach 2013-2022 (sierpień) na cele klimatyczne przeznaczono kolejno: na wsparcie OZE – 18,7 mld zł; wsparcie najuboższych odbiorców energii – 14,1 mld zł; wsparcie publicznego transportu zbiorowego – 39,2 mld zł; na wsparcie przemysłów energochłonnych – 5,1 mld zł.

Resort dodał, że na wsparcie podmiotów sektora energetycznego z przeznaczeniem na działania inwestycyjne wpisujące się w strategię jego transformacji przekazano 6,8 mld zł; na odliczenia od dochodów w ramach wspierania termomodernizacji i remontów przez wprowadzenie tzw. ulgi termomodernizacyjnej – 21,4 mld zł (skutek dla budżetu to ubytek dochodów o 3,8 mld zł); natomiast na rozwój elektromobilności przekazano 0,3 mld zł.

Podkreślono, że wszystkie te cele są zgodne z celami wyszczególnionymi i opisanymi w dyrektywie. “Ponadto zgodnie z obowiązującym prawem państwa członkowskie zobowiązane są do corocznego przygotowania i przedłożenia Komisji Europejskiej sprawozdania o wykorzystaniu dochodów uzyskanych z aukcji uprawnień do emisji lub ich równowartości finansowej. Komisja Europejska nie zgłaszała uwag do przedstawionego sprawozdania. Dotyczy to zarówno ostatniego rozliczenia, jak i wszystkich sprawozdań z wydatkowania środków z aukcji ETS, jakie Polska przedłożyła od 2013 r.” – zaznaczyło ministerstwo.

IAR/PAP/PR24.pl/

Ostatnio oglądanE

Ostatnie tematY

Loading...