poniedziałek, 23 maja, 2022

PepeTV Telewizja Polska Na Świecie

MRiPS: Kolejny spadek stopy bezrobocia

Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu października br. wyniosła 5,5 proc. – szacuje Ministerstwo

Rodziny i Polityki Społecznej. To spadek zarówno w odniesieniu do poprzedniego miesiąca, jak i do 

sytuacji w analogicznym okresie ubiegłego roku. W rejestrach urzędów pracy figuruje po ponad

106 tys. osób mniej niż przed rokiem.

Z danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu października

br. kształtowała się w przedziale od 3,2 proc. w województwie wielkopolskim do 8,6 proc. w województwie warmińsko-mazurskim.

W każdym województwie wskaźnik ten był od 0,1 do 0,2 punktu proc. niższy niż miesiąc wcześniej.

Stopa bezrobocia w październiku wyniosła 5,5 proc. i w porównaniu do poprzedniego miesiąca spadła o 0,1 punktu proc.

Przed rokiem stopa bezrobocia wynosiła 6,1 proc., mówimy więc o spadku rzędu 0,6 punktu proc.

W analogicznym okresie ubiegłego roku w rejestrach urzędów pracy figurowało ponad milion osób bezrobotnych (1018,4 tys.).

Teraz, według szacunków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, zarejestrowanych było 912,3 tys. osób bezrobotnych,

dokładnie o 106,1 tys. osób mniej niż przed rokiem. Mówimy więc o spadku rzędu 10,4 proc. rok do roku.

Porównując poziom bezrobocia w końcu października 2021 roku do danych z lutego ubiegłego roku, czyli stanu sprzed

początku pandemii koronawirusa zauważymy, że liczba zarejestrowanych w urzędach pracy bezrobotnych nieznacznie

spadła o 7,6 tys. osób (o 0,8 proc.), a stopa bezrobocia rejestrowanego była na identycznym poziomie jak w końcu

lutego 2020 roku – zwraca uwagę minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Bezrobocie według Eurostat

Dobrą sytuację na rynku pracy w Polsce potwierdzają też dane Eurostatu. We wrześniu 2021 roku stopa bezrobocia,

liczona wg definicji przyjętej przez Eurostat, wyniosła w Polsce 3,4 proc. wobec 6,7 proc. w Unii Europejskiej i 7,4 proc. w strefie euro.

Czytaj też: Premier: Manipulacje Rosji na rynku gazu powodem inflacji

PAP/kp

Ostatnio oglądanE

Ostatnie tematY

Loading...