poniedziałek, 15 sierpnia, 2022

PepeTV Telewizja Polska Na Świecie

Mimo wakacji giełda zwiększa obroty. W lipcu 2022 r. na rynku głównym wzrost o 10 proc.


W lipcu 2022 r. łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 20,9 mld zł, czyli o 9,7 proc. więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wzrosła o 12,3 proc. rdr do poziomu 20,8 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami wyniosła 990,8 mln zł, o 17,6 proc. więcej niż rok wcześniej – poinformowała warszawska Giełda Papierów Wartościowych.

Giełda wyliczyła, że łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi w lipcu wyniósł 993,8 tys. szt., czyli był o 76,1 proc. wyższy niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy wzrósł o 123,4 proc. rdr do poziomu 654,0 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na akcje wzrósł o 1,1 proc. rdr do 117,2 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na waluty wzrósł o 43,5 proc. rdr do 208,2 tys. szt.

Jednocześnie w lipcu odnotowano spadek wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 21,6 proc. rdr, do poziomu 182,3 mln zł, oraz wzrost obrotów ETF-ami o 36,9 proc. rdr, do 56,5 mln zł.

Obligacje nieskarbowe w górę

“Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła na koniec lipca 92,8 mld zł, wobec 101 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń wzrosła o 320,7 proc. rdr do poziomu 885,9 mln zł” – podała giełda.

Wskazała także, że łączna wartość obrotu obligacjami rynku papierów skarbowych wyniosła 17,9 mld zł wobec 50,8 mld zł rok wcześniej, co oznacza spadek o 64,9 proc. rdr. GPW podała także, że łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym wyniósł w lipcu tego roku 12 TWh, co oznacza spadek o 43,9 proc. rdr. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot spadł o 25,2 proc. rdr do poziomu 2,4 TWh.

Na rynku forward wolumen spadł o 47,2 proc. rdr do poziomu 9,6 TWh.


Kapitalizacja przekracza 560 mld zł

Z danych giełdy wynika także, że łączny wolumen obrotu gazem ziemnym spadł o 58,5 proc. rdr, do 7 TWh. Na rynku spot wolumen obrotu spadł o 10,6 proc., do poziomu 1 TWh. Na rynku terminowym odnotowano spadek o 61,8 proc. rdr, do poziomu 6,0 TWh. Kapitalizacja 374 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku w lipcu 2022 r. wyniosła 565,9 mld zł. Z kolei łączna kapitalizacja 419 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku sięgnęła 1.089,5 mld zł.

Źródło: PR24.pl, PAP, Giełda Papierów Wartościowych

as

Ostatnio oglądanE

Ostatnie tematY

Loading...