środa, 25 maja, 2022

PepeTV Telewizja Polska Na Świecie

MFiPR: Nowoczesny sprzęt komputerowy trafi do 155 szkół

109 zwycięskich szkół, które wzięło udział w konkursie „Fundusze Norweskie i EOG – o tym się wie”, otrzyma nowe pracownie
multimedialne. Łącznie w konkursie nagrodzono 155 drużyn. Dziś wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda
podczas uroczystej gali w Łodzi podsumował konkurs plastyczno-cyfrowy – poinformowało MFiPR.

Zainteresowanie konkursem przerosło nasze oczekiwania. Wpłynęło do nas ponad 2 tysiące prac. Mieliśmy niełatwe zadanie,
ale po długich obradach wybraliśmy 109 szkół, które niebawem będą mogły cieszyć się nowymi pracowniami multimedialnymi
oraz 46 szkół, które otrzymają nagrody w ramach wyróżnienia. Łączna suma wartości nagród to ponad 4,5 mln zł – mówił
Waldemar Buda wiceszef Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej podczas gali.

Zadaniem uczniów, pracujących pod kierunkiem nauczycieli koordynatorów, było stworzenie pracy plastycznej w dowolnej
technice cyfrowej ilustrującej Fundusze Norweskie i EOG oraz ich wkład w rozwój ekonomiczny i społeczny Polski.

Konkurs „Fundusze Norweskie i EOG – o tym się wie!” został zorganizowany przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – NASK-PIB
na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Honorowy patronat nad Konkursem objęły Ambasada Królestwa Norwegii
oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Prace oceniane były przez Kapitułę Konkursu, którą stanowili przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej,
NASK oraz Ambasady Królestwa Norwegii. Nagrodami głównymi są multimedialne pracownie komputerowe, składające się z 16 laptopów
oraz szafy do ich przechowywania. Pierwotnie regulamin przewidywał nagrodzenie 100 najlepszych prac. Kapituła Konkursu podjęła
jednak decyzję o przyznaniu dodatkowych 9 nagród głównych oraz 46 wyróżnień.

Wszystkich chętnych zapraszamy do obejrzenia zwycięskich prac na profilu NASK na Instagramie

Błąd: Nie możesz wstawiać obrazków z zewnętrznych serwerów. oraz na stronie internetowej https://otymsiewie.pl/.
Fundusze norweskie i EOG są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię kilkunastu
państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim. Ich głównym celem jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych
w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a państwem-beneficjentem. W zamian za udzielaną
pomoc finansową, państwa-darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego UE, mimo że nie są jej członkami.

Polska już po raz trzeci korzysta z tych pieniędzy. W ostatniej, drugiej edycji Funduszy – 2009-2014 – pula środków dla Polski wynosiła
578,1 miliona euro. Umożliwiła ona dofinansowanie ponad 1300 projektów. W III edycji Funduszy, Polska z alokacją brutto 809,3 milionów euro
(z łącznej puli ponad 2,8 miliarda euro), podobnie jak w poprzednich edycjach, pozostaje największym beneficjentem tych pieniędzy w UE.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej
przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.

PAP/mt

Ostatnio oglądanE

Ostatnie tematY

Loading...