poniedziałek, 6 lutego, 2023

PepeTV Telewizja Polska Na Świecie

MEN: są programy nauczania i internetowy podręcznik nauczania polskiego

Wspomaganie nauczania języka polskiego i innych
przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród
Polonii i Polaków za granicą odbywa się w
szczególności poprzez kierowanie nauczycieli do
pracy za granicą, przekazywanie niezbędnych
podręczników i pomocy dydaktycznych służących
temu nauczaniu – przypomina MEN.
W rozmowie z PAP rzeczniczka prasowa Ministerstwa
Edukacji Narodowej Joanna Dębek przypomniała, że
wspierane jest także organizowanie w kraju i za granicą doskonalenia zawodowego nauczycieli
prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych
przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą, organizowanie kolonii i innych oraz innych
przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą.
Dębek podała też, że myślą o standaryzacji nauczania opracowano nowoczesne narzędzia
edukacyjne, w latach 2008-2012 realizowany był projekt „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie
innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia
ogólnego – przeznaczonych dla uczniów dzieci obywateli polskich za granicą”.
– W efekcie powstała podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą oraz
przykładowe programy nauczania. Powstała podstawa – kompatybilna z polską podstawą
programową kształcenia ogólnego – zawiera wytyczne do tworzenia lokalnych – odrębnych dla
danego kraju i środowiska – programów nauczania języka polskiego oraz wiedzy o kulturze, historii
i geografii Polski, a także opracowywania własnych materiałów dydaktycznych – wyjaśniła
rzeczniczka.
– Stworzono przykładowe programy nauczania będące uzupełnieniem podstawy programowej.
Programy opracowano w formie scenariuszy lekcji w zakresie języka polskiego oraz wiedzy o
Polsce dla wszystkich etapów kształcenia. Stanowią one gotowy materiał do pracy z uczniem lub
inspirację dla nauczycieli do przygotowania własnego programu nauczania. Powstał także
internetowy podręcznik “Włącz Polskę”, zawierający materiały edukacyjne umożliwiające
prowadzenie zajęć z języka polskiego, historii i geografii – powiedziała.
Dębek podkreśliła, że korzystanie z materiałów edukacyjnych jest nieodpłatne i otwarte. W jej
ocenie, stosowanie powyższych materiałów jest upowszechniane wśród nauczycieli uczestniczących
w szkoleniach organizowanych przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz
organizacje pozarządowe.
W ramach środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych przeznaczonych na Współpracę z Polonią i
Polakami za granicą organizowany jest przez MEN (wcześniej MSZ) konkurs na organizację w kraju
i za granicą doskonalenia zawodowego nauczycieli języka polskiego i innych przedmiotów
nauczanych w języku polskim za granicą. Oferta szkoleń jest tworzona na podstawie badania
potrzeb szkoleniowych zgłoszonych przez nauczycieli.
Danuta Starzyńska, Polska Agencja Prasowa

Ostatnio oglądanE

Ostatnie tematY

Loading...