poniedziałek, 23 maja, 2022

PepeTV Telewizja Polska Na Świecie

Masz leasing? Zobacz co w nim zmieni ,,Polski Ład”

Leasing tylko w ostatnim roku umożliwił inwestycje polskich firm o wartości 60,2 mld zł, a w ciągu pięciu ostatnich lat
suma leasingowych inwestycji przekroczyła w Polsce 300 mld zł.
– Każde zmiany, które ograniczają preferencje związane z korzystaniem z leasingu, będą mieć negatywny wpływ na poziom
krajowych inwestycji – ocenił w piątkowym komentarzu dyrektor generalny Związku Polskiego Leasingu Andrzej Sugajski.
Sugajski ocenił, że “ingerencja w dotychczasowe warunki wykupu przedmiotu leasingu, który wynika z projektowanych
zmian podatkowych, pośrednio wpłynie na atrakcyjność tego instrumentu finansowego”. Jak wskazał, leasing od wielu lat
uznawany jest przez przedsiębiorców z segmentu MŚP za najbardziej istotne źródło finansowania inwestycji.
– Każde zmiany, które ograniczają preferencje związane z korzystaniem z leasingu, będą mieć negatywny wpływ na poziom
krajowych inwestycji – ocenił Sugajski. Jego zdaniem “zmiany podatkowe proponowane w ramach programu Polski Ład
wpływają negatywnie na warunki wykupu przedmiotu leasingu do majątku prywatnego”.
Sugajski podkreślił, że dotychczasowe przepisy pozwalały na wyłączenie z przychodów kwot uzyskanych ze zbycia
składników majątku po upływie 6 miesięcy od wykupu, po zakończeniu umowy leasingu. – Zgodnie z projektowanymi
przepisami okres ten zostanie znacząco, bo aż 12-krotnie, wydłużony – zauważył.
Jego zdaniem ingerencja w dotychczasowe warunki wykupu przedmiotu leasingu sprawia, iż naruszona zostaje zasada
pewności prawa, niedziałania prawa wstecz, wywiera ona takżę wpływ na atrakcyjność samego instrumentu leasingu.
– Projektowane przepisy nie rozstrzygają także jednoznacznie sytuacji przedsiębiorców, którzy np. w ub. roku wykupili do
majątku prywatnego przedmiot leasingu – zwrócił uwagę Sugajski. Jak zauważył, powstaje wątpliwość, czy osoby te będą
mogły po wejściu w życie ustawy sprzedać ten przedmiot bez konieczności zapłacenia podatku dochodowego przed
upływem sześciu lat. – Dotyczyć to będzie także wszystkich tych, którzy w wyniku pandemii byli zmuszeni zakończyć
działalność gospodarczą, bądź znacznie ją ograniczyli, a chcieliby poprawić swoją sytuację materialną wyprzedając
majątek – dodał Sugajski.
– Dlatego Związek Polskiego Leasingu, w ramach konsultacji publicznych projektu ustawy zaproponował, aby wprowadzić
przejściowe, umożliwiające zachowanie dotychczasowych praw tym, którzy zawarli umowy leasingu do momentu wejścia w
życie nowych przepisów – stwierdził Sugajski.
– Mając na uwadze fakt, że zaproponowany w projekcie termin na wykup po upływie sześciu lat jest aż 12 razy dłuższy niż
dotychczas obowiązujący termin sześciu miesięcy, zaproponowaliśmy odpowiednie jego skrócenie – dodał. – Nasze
stanowisko motywujemy tym, że przedmiotami leasingu, które po zakończeniu umowy są wykupywane przez
leasingobiorców są najczęściej pojazdy (w tym samochody osobowe), które ulegają znacznie szybszej amortyzacji w
porównaniu np. z nieruchomościami – wyjaśnił dyrektor generalny ZPL.
Źródło: pap, Związek Polskiego Leasingu
A S

Ostatnio oglądanE

Ostatnie tematY

Loading...