niedziela, 29 maja, 2022

PepeTV Telewizja Polska Na Świecie

Maseczki m.in. w kinach i teatrach, 1,5 m dystansu między pieszymi. Obostrzenia nadal obowiązują

Obowiązek utrzymania co najmniej półtorametrowej odległości między pieszymi, maseczka
przykrywająca nos i usta m.in. w autobusie i tramwaju, ograniczona liczba miejsc w teatrach i kinach – to
tylko część zasad, które nadal obowiązują w związku z pandemią.
W Polsce nadal obowiązuje wiele zasad i ograniczeń związanych z koronawirusem. Część z nich przewidziano
do końca października, inne obowiązują do odwołania – wynika z informacji zamieszczonych w serwisie gov.pl.
Obowiązuje utrzymanie co najmniej 1,5-metrowej odległości między pieszymi. Wyłączeni z tego obowiązku są
m.in. rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13 lat), osoby wspólnie mieszkające lub gospodarujące, osoby
z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności i osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
Obowiązkowe jest również zasłanianie ust i nosa w różnych przestrzeniach zamkniętych. „Nos i usta można
zasłaniać tylko za pomocą maseczki. Chusty, przyłbice i szalki nie są dozwolone, ponieważ nie spełniają swojej
podstawowej funkcji, czyli nie chronią przed wirusem!” – czytamy na stronie gov.pl.
Usta i nos trzeba obowiązkowo zasłaniać m.in.: na terenie nieruchomości wspólnych (np. na klatce schodowej),
w autobusie, tramwaju i pociągu, w sklepie, galerii handlowej, banku, na targu i na poczcie, w zakładzie pracy,
jeśli w pomieszczeniu przebywa więcej niż jedna osoba (chyba, że pracodawca postanowi inaczej), w zakładzie
pracy podczas bezpośredniej obsługi klienta, w kinie i teatrze, u lekarza, w przychodni, w szpitalu, salonie
masażu i tatuażu, w kościele i szkole, na uczelni, w urzędzie i w innych budynkach użyteczności publicznej (w
sądzie, w instytucji kultury, banku, na poczcie itp.).
Maseczki nie trzeba nosić na świeżym powietrzu, w lesie, parku, w zieleńcach, ogrodach botanicznych,
ogrodach zabytkowych, na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju
pojazdów, parkingów leśnych, w rodzinnych ogródkach działkowych i na plaży oraz w czasie podróży
prywatnym samochodem, motocyklem, czterokołowcem, motorowerem, w zakładzie pracy w celu spożycia
posiłku.
Obostrzenia dotyczą też życia kulturalnego. Muzea i galerie sztuki funkcjonują w ścisłym reżimie sanitarnym.
Obowiązuje limit osób – 1 os. na 10 mkw. Kina mogą być obłożone maksymalnie w 75 proc. Konieczne jest
zakrywanie ust i nosa.
Teatry, opery, filharmonie funkcjonujące na świeżym powietrzu mogą być obłożone maksymalnie w 75 proc,
zachowany musi być też półtorametrowy dystans między widzami lub słuchaczami. W wydarzeniu może wziąć
udział nie więcej niż 250 osób. Limit nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19.
Teatry, opery, filharmonie działające w pomieszczeniach funkcjonują w ścisłym reżimie sanitarnym – maks. 75
proc. obłożenia. Obowiązuje zachowanie odległości 1,5 m między widzami lub słuchaczami. Nie więcej niż
jedna osoba może przebywać na 10 mkw. powierzchni.
Prowadzenie działalności przez domy i ośrodki kultury oraz świetlice jest dopuszczalne na otwartym powietrzu
oraz w pomieszczeniach pod warunkiem udziału nie więcej niż 75 proc. uczestników. Uczestnicy muszą mieć
zakryte usta i nosy.
Możliwe są koncerty i widowiska cyrkowe w pomieszczeniach zamkniętych. Widzom lub słuchaczom
udostępnione musi być nie więcej 75 proc. miejsc. Obowiązuje zachowania odległości 1,5 m między widzami
lub słuchaczami, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni nie więcej niż jedna osoba może
przebywać na 10 mkw.
Koncerty i widowiska cyrkowe mogą być organizowane również w plenerze pod następującymi warunkami.
Tam również udostępnione widzom lub słuchaczom może być nie więcej 75 proc. liczby miejsc i zachowania
odległości 1,5 m między widzami lub słuchaczami. W razie braku wyznaczonych miejsc na widowni w
wydarzeniu może wziąć udział maksymalnie 250 osób. Do limitu 250 osób są wliczane osoby zaszczepione
przeciw COVID-19. Jednak wszystkie osoby muszą mieć zakryte nosy i usta.​
Korzystanie z bibliotek jest możliwe. Może w nich jednak przebywać nie więcej niż osoba na 10 mkw.
powierzchni, z wyłączeniem bibliotekarzy. Używanie maseczki jest obowiązkowe.
W całym kraju środkami transportu publicznego można przewozić w tym samym czasie nie więcej osób niż 100
proc. obłożenia. Pasażerowie muszą mieć założone maseczki. Ograniczenia dotyczą również świątyń.
Obowiązuje limit osób w miejscach kultu religijnego – maks. 75 proc. obłożenia. Rekomendowane jest też
odprawianie ceremonii na świeżym powietrzu.
W weselach, komuniach, konsolacjach i innych uroczystościach i przyjęciach okolicznościowych niezależnie od
tego, czy odbywają się wewnątrz, czy na zewnątrz, obowiązuje limit 150 osób. Obowiązuje dystans między
stolikami (zajęty może być co drugi stolik, odległość między stolikami musi wynosić co najmniej 1,5 m – chyba
że znajduje się między nimi przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika). Limit nie
dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19.
Zgromadzenia są dopuszczone, może w nich jednak uczestniczyć maksymalnie 150 osób. Uczestnicy mają
obowiązek zachowania 1,5 m odległości od innych osób. Ponadto odległość między zgromadzeniami nie może
być mniejsza niż 100 metrów.
Kluby nocne, dyskoteki i inne miejsca do tańczenia mogą funkcjonować w reżimie sanitarnym. Obowiązuje
limit – maks. 150 osób. Limit nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19.
Targi, kongresy i konferencje mogą być organizowane z zachowaniem limitu – jedna osoba na 10 mkw. Sklepy
budowlane, meblowe, galerie handlowe mogą być otwarte w ścisłym reżimie sanitarnym. Obowiązuje także
limit osób – maks. jedna osoba na 10 mkw.
Lokale gastronomiczne mogą być obłożone w maks. 75 proc. Obowiązuje dystans między stolikami (zajęty
może być co drugi stolik, odległość między stolikami musi wynosić co najmniej 1,5 m – chyba że znajduje się
między nimi przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika).
Salony fryzjerskie i kosmetyczne są otwarte i mogą działać w ścisłym reżimie sanitarnym.
W hotelach obowiązuje limit gości – maks. 75 proc. obłożenia hotelu. Limit ten nie dotyczy osób w pełni
zaszczepionych przeciw COVID-19 oraz zorganizowanych grup dzieci i młodzieży poniżej 12 lat. W siłowniach,
klubach fitness, solariach obwiązuje limit osób – maks. jedna osoba na 10 mkw. Z kolei baseny, aquaparki i
obiekty sportowe mogą być obłożone w 75 proc. Publiczności udostępnia się nie więcej niż 50 proc. liczby
miejsc dla niej przewidzianych. Podczas zajęć i wydarzeń sportowych, poza obiektami sportowymi obowiązuje
limit do 500 osób. Limit nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19.
Warunkiem rozpoczęcia stacjonarnej rehabilitacji leczniczej w ośrodku rehabilitacyjnym czy turnusu leczniczo-
profilaktycznego jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 lub zaszczepienie się
przeciw COVID-19. Materiał musi być pobrany w terminie nie wcześniejszym niż 4 dni przed terminem
rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego. Za testy te nie trzeba płacić.
Podstawę prawną tych przepisów stanowi kilkanaście rozporządzeń prezesa Rady Ministrów.
Źródło: PR24.pl, pap

Ostatnio oglądanE

Ostatnie tematY

Loading...