wtorek, 30 maja, 2023

PepeTV Telewizja Polska Na Świecie

Maleje zainteresowanie emigracją do USA; zwiększa się liczba powrotów

Maleje zainteresowanie emigracją do USA; zwiększa się liczba
powrotów

Od wejścia Polski do UE ponadtrzykrotnie zmalała
liczba emigrantów z Polski do Stanów
Zjednoczonych – wynika z danych ambasady
amerykańskiej w Warszawie. W 2004 roku wydano
7613 wiz emigracyjnych, w 2013 – było już 2275
takich wiz. Drastycznie zmalała też liczba odmów
wydania amerykańskich wiz.
Z informacji przekazanych PAP przez ambasadę Stanów
Zjednoczonych wynika, że od wejścia Polski do UE zmalała
też liczba wydanych wiz turystycznych z 107 tys. 405 w 2004 r. do 67 tys. 870 w 2013 r.
Jeszcze w 2006 r. amerykańskie władze odmówiły wydania wiz 26 tys. 200 Polakom, a w 2012 r.
wjazdu na teren USA odmówiono 9 tys. 200 naszym rodakom.
Przedstawiciele amerykańskiej Polonii uważają, że spadek zainteresowania wyjazdem Polaków do
Stanów Zjednoczonych jest zauważalny, a część najmłodszej emigracji z powodu trudnej sytuacji
finansowej zmuszona jest do powrotu do kraju.
Jak zauważa Paweł Augustyński z Kongresu Polonii Amerykańskiej, przyczyniły się do tego ataki
terrorystyczne w Nowym Jorku i kryzys gospodarczy, który pogłębił się w 2008 roku, kiedy
załamała się giełda i rynek nieruchomości.
– Załamanie rynku spowodowało, że sporo imigrantów w wieku produkcyjnym faktycznie wyjechało
ze Stanów Zjednoczonych z powodu braku pracy. Szacuje się że było to około 150 tys. osób –
powiedział PAP Augustyński. – Kryzys gospodarczy na pewno dotknął wszystkich, bo wiele rodzin
straciło domy i muszą zaczynać wszystko od zera, ale najwięcej ucierpiała najmłodsza emigracja –
zauważa Augustyński.
Sporą grupę emigrantów z Polski stanowią mieszkańcy południa naszego kraju. W latach 80.
masowo do Stanów Zjednoczonych wyjeżdżali choćby górale, którzy za „wielką wodą” posiadają
dużą organizację – Związek Podhalan Północnej Ameryki. Prezes Zarządu Głównego Związku
Podhalan Andrzej Skupień powiedział PAP, że spadek wyjazdów górali do Stanów Zjednoczonych
od dziesięciu lat jest wyraźny.
– Po liczbie nowo przyjętych do oddziałów Związku Podhalan w Chicago widzimy, że spadek
emigracji jest znaczny. Górale, którzy wyjeżdżali z Podhala do Stanów Zjednoczonych, zawsze
szukali wsparcia i chcieli jednoczyć się w swoim środowisku, dlatego pierwsze kroki po
wylądowaniu w Ameryce kierowali właśnie do Związku Podhalan – powiedział.
Prezes Związku Podhalan podkreślił, że sporo ludzi decyduje się w ostatnim czasie na powrót do
kraju, jednak jego zdaniem najlepszy czas na taką decyzję był przed wejściem Polski do UE.
– Ci, którzy nie sprzedali swoich majątków na Podhalu, mogą mówić o wielkim szczęściu, bo mają
do czego wrócić. Obecnie te majątki są warte nawet kilkaset razy więcej niż w latach 80. z uwagi
na relację dolara do złotego i wzrost wartości ziemi pod Tatrami – powiedział PAP Skupień. – Znam
ludzi, którzy mimo trudności finansowych nie decydują się na powrót do kraju z uwagi na edukację
dzieci. To niejednokrotnie rozterki i dramaty rodzin – dodał.
Szacuje się, że w Stanach Zjednoczonych mieszka niemal 10 mln osób polskiego pochodzenia.
Polska emigracja w USA skupiła się głównie w Chicago, Denver, Detroit, Nowym Jorku i Los
Angeles.
Emigracja polska do Stanów Zjednoczonych sięga XIX i rozróżnia się kilka fal emigracji. Już w XIX
wieku Polacy w Stanach Zjednoczonych bardzo szybko się zorganizowali, zakładając różne
polonijne stowarzyszenia, które prężnie działają do dziś. Emigracja powojenna skupiała częściowo
ludzi, którzy uciekli przed stalinizmem. Później nastąpiła emigracja zarobkowa, która przypadła na
lata 70., 80. i 90. Przedstawiciele Polonii mieli bądź nadal mają swoich reprezentantów w radach
amerykańskich miast oraz reprezentantów stanowych, a także nierzadko na poziomie federalnym.
Szymon Bafia, Polska Agencja Prasowa

Ostatnio oglądanE

Ostatnie tematY

Loading...