czwartek, 26 maja, 2022

PepeTV Telewizja Polska Na Świecie

Lotos Petrobaltic uruchomił system eksportu gazu ze złoża B8 do Władysławowa

Spółka Lotos Petrobaltic uruchomiła w piątek system osuszania, sprężania i eksportu gazu w bałtyckiej
kopalni ropy Petrobaltic pracującej na morskim złożu B8. Gaz towarzyszący wydobywanej ropie płynie
podwodnym rurociągiem do miejskiej elektrociepłowni we Władysławowie.
Firma Lotos wyjaśnia, że na platformie Petrobaltic gaz jest separowany od ropy, a następnie osuszany i
sprężany, po czym w postaci tzw. “fazy gęstej”, czyli zawiesiny węglowodorów w gazie suchym, przesyłany
podmorskim gazociągiem do stacji separacji gazu na terenie elektrociepłowni we Władysławowie. Gazociąg ma
75 km długości i 115 mm średnicy, a ciśnienie płynącego w nim gazu to 10-13 MPa.
– Wszystkie prace związane z budową podwodnego rurociągu zostały wykonane przez załogi jednostek morskich
Lotos Petrobaltic, kompetentnie nadzorowanych przez inżynierów działu technicznego spółki i (przy) wsparciu
załóg platform. Pokazuje to, że w obszarze offshore’u dysponujemy odpowiednim sprzętem, wysokimi
kompetencjami i umiejętnościami – powiedział prezes Lotos Petrobaltic Grzegorz Strzelczyk. Podkreślił, że te
unikalne umiejętności ekspertów spółki będzie można wykorzystać np. przy budowie morskich farm
wiatrowych.
Ile lat trwa wydobywanie gazu spod dna Bałtyku
Należąca do Grupy Lotos spółka przypomniała, że wydobycie na bałtyckim złożu B8 trwa od ponad sześciu lat,
a rozpoczęcie produkcji było możliwe dzięki przystosowaniu platformy wiertniczej do prowadzenia prac
wydobywczych.
We wrześniu 2019 r. na złożu B8 posadowiona została platforma Petrobaltic – jednostka przekształcona z
platformy wiertniczej w Centrum Produkcyjne – morską kopalnię ropy i gazu. We wrześniu 2020 r. Centrum
Produkcyjne osiągnęło pełną zdolność produkcyjną m.in. w zakresie separacji i transportu ropy oraz zasilania
zespołu energetycznego. Ostatnim etapem zagospodarowania złoża B8 była budowa i uruchomienie gazociągu z
platformy na ląd do należącej do spółki Energobaltic elektrociepłowni we Władysławowie.
Enegorgobaltic od 2003 r. wykorzystuje gaz ziemny towarzyszący ropie naftowej wydobywanej na złożu B3
przez należąca do Lotos Petrobaltic morską kopalnię ropy Baltic Beta.
Jaki jest cykl produkcyjny
Proces produkcyjny w Energobaltic jest dwuetapowy. W pierwszym etapie z gazu dostarczonego z platformy
następuje separacja frakcji ciężkich węglowodorów, w rezultacie czego uzyskiwany jest ciekły propan-butan
(LPG), kondensat gazu naturalnego (KGN) oraz gaz suchy.
Gaz suchy następnie wykorzystywany jest do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Elektrociepłownia
Władysławowo została wyposażona w dwa turbozespoły gazowe, które mogą wytwarzać energię elektryczną
oraz cieplną o łącznej mocy odpowiednio 11 MWe i 17,7 MWt.
Spółka Lotos Petrobaltic oceniła, że dzięki dostawom gazu ze złoża B8 znacząco wzrośnie produkcja energii
elektrycznej dostarczanej do krajowej sieci energetycznej. Wyprodukowana energia jest przekazywana do
miejskiej sieci ciepłowniczej, której właścicielem jest Energobaltic. Obecnie miejska sieć ciepłownicza obejmuje
148 węzłów cieplnych i 12,2 km rurociągów. Łączna moc zamówiona wynosi 13,2 MW.
Źródło: PR24/PAP

Ostatnio oglądanE

Ostatnie tematY

Loading...