sobota, 28 stycznia, 2023

PepeTV Telewizja Polska Na Świecie

Liczba uprawnionych do otrzymania Karty Polaka – trudna do oszacowania

Liczba obywateli rosyjskich spełniających ustawowe warunki, aby
otrzymać Kartę Polaka jest bardzo trudna do oszacowania, jednak
zgodnie z danymi spisu powszechnego z 2010 r., narodowość
polską zadeklarowało 47 125 osób. Sporą grupę kandydatów
stanowią także osoby, których korzenie są jedynie częściowo
polskie, np. jeden z dziadków lub dwoje pradziadków było
Polakami.
Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie otrzymało z placówek
informacji o negatywnych reakcjach władz Federacji Rosyjskiej w stosunku
do posiadaczy Karty Polaka – podkreśla biuro rzecznika MSZ. Z informacji
polskiego MSZ wynika nawet, że w ostatnich miesiącach liczba obywateli FR
polskiego pochodzenia zainteresowanych otrzymaniem Karty Polaka nieznacznie wzrosła.
MSZ wskazuje, że najważniejszą przeszkodą w otrzymaniu Karty Polaka nadal pozostaje brak
znajomości bądź niewystarczająca znajomość języka polskiego. Sporym utrudnieniem dla wielu
potencjalnych kandydatów jest także konieczność przedstawienia dokumentów potwierdzających
polskie pochodzenie lub obywatelstwo przodków.
Przez całe dziesięciolecia powszechne było zjawisko „administracyjnej” zmiany narodowości, a
także ukrywania narodowości polskiej z uwagi na bezpieczeństwo własne oraz bliskich. Z informacji
MSZ wynika, że problemem są także duże odległości do konsulatów, jednak – podkreśla – wpływ
tego czynnika udaje się ograniczać dzięki organizacji spotkań z konsulami poza siedzibą urzędu.
Tomasz Grodecki, Polska Agencja Prasowa

Ostatnio oglądanE

Ostatnie tematY

Loading...