czwartek, 11 sierpnia, 2022

PepeTV Telewizja Polska Na Świecie

Łatwiej będzie dotrzeć do granicy z Ukrainą: kolejne obwodnice na Podkarpaciu

To będą jedne z największych i najdroższych inwestycji w ramach programu „budowy stu
autostrad”. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowy na prace
przygotowawcze dla obwodnic Przemyśla i Miejsca Piastowego. Ich budowa ma kosztować ponad
miliard złotych. Obie ułatwią dojazd do przejścia granicznego w Medyce.
.
Obwodnice w standardzie drogi krajowej – z dwiema osobnymi jezdniami
Obie obwodnice będą miały po kilkanaście kilometrów długości i zostaną wybudowane w klasie dróg
krajowych o przyspieszonym ruchu. To oznacza, że zostaną wybudowane dwie osobne jezdnie w dwóch
kierunkach. W przypadku obwodnicy Przemyśla planowana jest też budowa mostu na rzece San, co
spowoduje zwiększenie kosztów inwestycji.
Obwodnice: Przemyśla oraz Miejsca Piastowego usprawnią ruch do przejścia granicznego
Obwodnica ta pozwoli na usprawnienie ruchu tranzytowego, którego część z autostrady A4 przejmuje
droga krajowa nr 77, prowadząc dalej przez Przemyśl na wschód do przejścia granicznego z Ukrainą w
Medyce. Ponadto droga krajowa 77 pozwala na kontynuację transportu z kierunku północnego –
Warszawa, Radom, Jarosław – w stronę południową do Przemyśla, a dalej drogą krajową nr 28 transport
kierowany jest do przejść granicznych na południu Polski.
Realizacja obwodnicy w ciągu dróg krajowych nr 28 i 77 pozwoli na skierowanie ruchu tranzytowego poza
zabudowę Przemyśla, a to zapewni odciążenie miasta z ruchu pojazdów ciężarowych. Dzięki inwestycji
nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta.
Podobny cel ma obwodnica Miejsca Piastowego, która także powstanie w nowym śladzie dróg krajowych
77 i 28. Będzie miała także podobne parametry. Obwodnica Miejsca Piastowego będzie jedną z
najdłuższych inwestycji w ramach programu budowy stu obwodnic. Drogowcy szacują dziś, że powstaną
22 kilometry nowej trasy.
Obwodnice wyprowadzą ruch tranzytowy z wielu miejscowości
Dziś istniejąca droga krajowa numer 28 stanowi jedną z tras prowadzących transport z kierunku
zachodniego, od Katowic i Krakowa poprzez Nowy Sącz, Krosno, Sanok w stronę wschodnią,
czyli do
przejścia granicznego w Medyce. Realizacja obwodnicy pozwoli na wyprowadzenie ruchu tranzytowego
poza gęstą zabudowę miejscowości Miejsce Piastowe,
Rymanów, Besko oraz Zarszyn, a to zapewni
odciążenie miejscowości z ruchu pojazdów ciężarowych.
Dodatkowo, nowa droga usprawni transport samochodów osobowych na kierunku Jasło-Sanok, co
poprawi bezpieczeństwo mieszkańców tych miejscowości.
Na Podkarpaciu powstanie w sumie osiem obwodnic
W województwie podkarpackim zaplanowano budowę w sumie ośmiu obwodnic. Oprócz obwodnicy
Przemyśla i Miejsca Piastowego takie drogi powstaną w Brzostku i Kołaczycach – jako jedna inwestycja,
w Jaśle, Nowej Dębie, Pilźnie i Sanoku. W tym ostatnim mieście będzie to drugi etap.
Źródło: pap, pr24, iar

Ostatnio oglądanE

Ostatnie tematY

Loading...