środa, 31 maja, 2023

PepeTV Telewizja Polska Na Świecie

Konferencja Jana Dziedziczaka, Pełnomocnika Rządu do Spraw Polonii i Polaków za Granicą

W piątek 5 listopada 2021 roku podczas konferencji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pełnomocnik Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą, minister Jan Dziedziczak, ogłosił konkurs „Polonia i Polacy za granicą 2022”. Oferty można składać do 6 grudnia 2021 roku, do godziny 17:00.

Konkurs przeznaczony jest dla organizacji pozarządowych wspierających Polaków na całym świecie. O dotacje mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia zarejestrowane w Polsce. To one pośredniczą we wsparciu, które najczęściej realizowane jest przez organizacje polonijne działające za granicą.

Organizacje mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów w sześciu obszarach takich jak: edukacja, budowanie dobrego wizerunku Polski przez organizacje polonijne, rozwijanie struktur organizacji polonijnych na świecie, media polonijne oraz wydarzenia polonijne. Łączna kwota wsparcia w tym konkursie na działania w 2022 roku to 52,5 mln zł. Ponadto 9,5 mln zł zostanie przekazane na drugi rok realizacji projektów 2-letnich dofinansowanych w konkursie „Polonia i Polacy za Granicą 2021”. Na początku 2022 roku planowane jest także ogłoszenie konkursu na letni wypoczynek polonijny.

Ogólna kwota wsparcia działań polonijnych przez rząd polski w 2022 roku to ponad 100 mln zł; pozostałymi środkami dysponować będą także Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Organizując konkurs Minister dużą wagę przywiązał do zasady współpracy z organizacjami pozarządowymi m.in: zasady partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. Jeszcze przed ogłoszeniem konkursu odbyły się konsultacje społeczne regulaminu, w których udział wzięło wiele środowisk polonijnych. Oferty będą oceniane przez komisję konkursową, a ocena będzie wsparta opiniami niezależnych ekspertów oraz właściwych ministerstw i placówek zagranicznych. W regulaminie konkursu ustalone zostały jasne zasady przyznawania dotacji, w szczególności kryteria wyboru projektów oraz wagi tych kryteriów.

Maksymalna kwota dotacji na jeden projekt rocznie to 2 mln zł. Nie ma limitu ofert na jedną organizację. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowisk polonijnych w konkursie znalazła się możliwość przygotowania ofert dwuletnich w obszarach 1.1. Utrzymanie i funkcjonowanie szkół i przedszkoli polonijnych i polskich za granicą oraz 3.0. Rozwijanie struktur organizacji polonijnych na świecie. Drugi rok z rzędu możliwa będzie realizacja projektów w formie tzw. regrantingu, czyli narzędzia polegającego na wyborze pozarządowego operatora, który będzie wspierał ze środków dotacji oddolne inicjatywy na poziomie lokalnym. Dotyczy to podobszaru 5.1. Wydarzenia polonijne za granicą. W zeszłym roku te małe inicjatywy mogły być finansowane do kwoty 7 tys. zł, a w tym roku będzie to do 9 tys. zł.

Oferty będą składane za pośrednictwem generatora.

Źródło: KPRM

Ostatnio oglądanE

Ostatnie tematY

Loading...