niedziela, 29 maja, 2022

PepeTV Telewizja Polska Na Świecie

KE: Orzeczenie polskiego TK budzi nasze poważne obawy

Dzisiejsza ustna prezentacja orzeczenia polskiego Trybunału Konstytucyjnego budzi poważne obawy w związku z prymatem
prawa unijnego i autorytetem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – przekazała Komisja Europejska w czwartek w komunikacie

Czytaj też: Kaczyński: Wymiar sprawiedliwości leży poza kompetencjami UE

Komisja podtrzymuje i potwierdza podstawowe zasady porządku prawnego Unii, a mianowicie, że: prawo UE ma pierwszeństwo
przed prawem krajowym, w tym przepisami konstytucyjnymi; wszystkie orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE są wiążące dla
wszystkich organów państw członkowskich, w tym sądów krajowych – podała KE.

Przekazała też, że przeanalizuje szczegółowo orzeczenie polskiego Trybunału Konstytucyjnego i zdecyduje o dalszych krokach.
Komisja nie zawaha się skorzystać z uprawnień przysługujących jej na mocy Traktatów w celu ochrony jednolitego stosowania
i integralności prawa Unii – podkreślono w komunikacie.

Unia Europejska jest wspólnotą wartości i prawa, których należy przestrzegać we wszystkich państwach członkowskich. Prawa
Europejczyków wynikające z traktatów muszą być chronione bez względu na to, gdzie mieszkają w Unii Europejskiej. Zadaniem
Komisji Europejskiej jest czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem porządku prawnego Unii i będzie ona nadal to zapewniać – podała KE.

Cytowany przez agencję AFP unijny komisarz Didier Reynders przekazał z kolei, że Komisja Europejska jest zaniepokojona decyzją
polskiego TK uznającą artykuły traktatów UE za niezgodne z konstytucją i „wykorzysta wszystkie dostępne jej narzędzia”
w celu ochrony praworządności europejskiej.

W czwartek Trybunał Konstytucyjny, po rozpoznaniu wniosku prezesa Rady Ministrów, uznał, że przepisy europejskie w zakresie,
w jakim organy Unii Europejskiej działają poza granicami kompetencji przekazanych przez Polskę, są niezgodne z Konstytucją RP.
Za niezgodny z konstytucją TK uznał także przepis europejski uprawniający sądy krajowe do pomijania przepisów konstytucji lub
orzekania na podstawie uchylonych norm, a także przepisy Traktatu o UE uprawniające sądy krajowe do kontroli legalności powołania
sędziego przez prezydenta oraz uchwał Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie powołania sędziów.

PAP/mt

Ostatnio oglądanE

Ostatnie tematY

Loading...