wtorek, 7 lutego, 2023

PepeTV Telewizja Polska Na Świecie

Kanadyjska Polonia funduje stypendia dla uzdolnionych dzieci z Polski

Kanadyjska Polonia funduje stypendia dla uzdolnionych dzieci z
Polski

Polish Orphans Charity – fundacja założona przez
przedstawicieli kanadyjskiej Polonii – od 2007 r.
przyznaje stypendia dla uzdolnionych artystycznie
dzieci z polskich sierocińców. Dzięki pomocy kilkoro
młodych ludzi ukończyło szkoły muzyczne, a
niektórzy zostali studentami ASP.
Fundacja powstała w 2000 roku w Toronto i została
założona przez trójkę polskich imigrantów – dr Ryszardę
Russ, Barta Pasowskiego i dr. Tadeusza Kralka. Tegoroczną
edycję stypendiów honorowym patronatem objęły żony – prezydenta Bronisława Komorowskiego –
Anna i gubernatora generalnego Kanady – Sharon Johnston.
– Działalność fundacji, polegająca na przyznawaniu stypendiów artystycznych sierotom oraz
dzieciom żyjącym w rodzinach potrzebujących pomocy jest bardzo cenną inicjatywą. Stypendia są
nieocenioną pomocą dla młodzieży znajdującej się w trudniejszej sytuacji życiowej, gdyż dzięki
temu wsparciu mogą rozwijać swoje talenty i realizować swoje pasje – podkreśla w rozmowie z
Polską Agencją Prasową pierwsza dama Anna Komorowska.
W 2007 roku fundacja zaczęła przyznawać stypendia dla uzdolnionym artystycznie dzieci z polskich
domów dziecka. – Zaczęliśmy od Radomia, następnie rozszerzyliśmy to na teren całego Mazowsza.
W następnej kolejności trafiliśmy do Kielc i Katowic – wspomina Krzysztof Gajewski, były prezydent
Radomia, który reprezentuje fundację w Polsce.
Pieniądze, przeznaczane na stypendia, zbierane są od osób prywatnych i instytucji. Dwa razy do
roku organizuje się uroczyste kolacje, podczas których zbierane są datki, m.in. poprzez aukcję prac
plastycznych stypendystów.
W każdym z miast wybierana jest czwórka dzieci – dwie wskazane przez fundację, a dwie przez
samorząd – które otrzymują stypendium w wysokości tysiąca dolarów kanadyjskich (CAN). W
zgłoszeniu dziecko pisze o sobie, a także ma rekomendację nauczyciela.
– Wyszukiwane są dzieci uzdolnione artystycznie. Dzieci, które śpiewają, tańczą, rysują, malują,
grają na instrumentach, fotografują – podkreśla Gajewski. Pieniądze ze stypendium mogą być
przeznaczone tylko na rozwój twórczości dziecka, na przykład na zakup nowego sprzętu czy kurs
tańca.
– Zależy nam na tym, by dzieciom osieroconym pomóc w wyrównywaniu szans. Z częścią
stypendystów nadal utrzymujemy kontakt – dodaje Gajewski – Część dzieci, biorąc udział w
konkursach artystycznych informuje, że jest stypendystami fundacji Polish Orphans Charity.
Czasami w mediach czytam o ich sukcesach.
W tym roku w ramach stypendiów rozdysponowane zostanie 50 tys. CAN, a liczba stypendystów
przekroczy 300 osób. 20 tys. CAN trafi do dzieci z Warszawy, 20 tys. CAN do dzieci z Radomia, a
10 tys. CAN – w Katowicach. Ponadto fundacja nadal przeznacza środki na budowę placów zabaw
przy domach dziecka.
Agnieszka Szymańska, Polska Agencja Prasowa

Ostatnio oglądanE

Ostatnie tematY

Loading...