wtorek, 24 maja, 2022

PepeTV Telewizja Polska Na Świecie

Język polski w wiedeńskich szkołach

Język polski, finansowany przez austriackie Ministerstwo Oświaty i Nauki

(Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung ), jest nauczany od 31 lat w szkołach w Wiedniu.

Nauka jest bezpłatna i dostępna dla uczniów wszystkich szkół podstawowych i średnich. Dzieci otrzymują wpis na świadectwach.

Szkoły podstawowe*
1030 Wiedeń, Kleistgasse (Natalia Chudy) * *
1100 Wiedeń, Keplerplatz 7 (Halina Iwanowska)
1110 Wiedeń, Svetelskystraße 4-6 (Jolanta Sączek)
1150 Wiedeń, Johnstraße 40 (Halina Iwanowska)
1170 Wiedeń, Wichtelgasse 67 (Natalia Chudy)
1210 Wiedeń, Berzeliusgasse 2 ( Halina Iwanowska)
1210 Wiedeń, Prießnitzgasse 1-3 (Halina Iwanowska)
1210 Wiedeń, Zehdengasse 9 (Halina Iwanowska) * *
1220 Wiedeń, Hammerfestweg 1 (Dagmara Miedzinska)

* * W tych szkołach od nowego roku szkolnego 2021/2022 oferowane jest zarówno nauczanie integracyjne,

jak i kurs popołudniowy. Zainteresowani rodzice proszeni są o kontakt z nauczycielkami

Szkoły ponadpodstawowe*
1010 Wiedeń, gimnazjum Stubenbastei 6-8 (Dagmara Miedzinska)
1020 Wiedeń, gimnazjum Wohlmutstraße 3 (Dagmara Miedzinska)
1090 Wiedeń, gimnazjum Glasergasse 25 (Jolanta Sączek)
1110 Wiedeń, gimnazjum Geringergasse (Jolanta Sączek)
1170 Wiedeń, gimnazjum Parhamerplatz 1 (Dagmara Miedzinska)
1180 Wiedeń, gimnazjum Schopenhauerstraße 49 (Jolanta Sączek)
1210 Wiedeń, gimnazjum Franklinstraße 26 (Jolanta Sączek)
1220 Wiedeń, gimnazjum Bernoullistraße (Dagmara Miedzinska)
* w lekcjach w wymienionych powyżej szkołach uczestniczyć mogą uczniowie wszystkich wiedeńskich szkół

( szczegółowych informacji udzielają nauczycielki)

Język polski jako drugi język obcy – Wahlpflichtfach
Trzy lata udziału w zajęciach dają możliwość wyboru języka polskiego na maturze ustnej.
1010 Wiedeń, gimnazjum Stubenbastei 6-8 (Dagmara Miedzinska)
1020 Wiedeń, gimnazjum Wohlmutstraße 3 (Dagmara Miedzinska)
1220 Wiedeń, gimnazjum Bernoullistraße (Dagmara Miedzinska)
Zameldowanie w szkole ucznia w klasie 5.
Uczniowie szkół średnich, którzy wybiorą język polski jako drugi język obcy, czyli tzw. Wahlpflichtfach, będą mogli

wybrać ten przedmiot jako jeden z przedmiotów maturalnych.

Kontakt z nauczycielkami:
Natalia Chudy, e-mail: natalia.chudy.pl@gmail.com
mgr Dagmara Miedzinska, tel.0664 5419569, e-mail: polnisch.ahs@gmail.com
dr Halina Iwanowska, tel.0664 91075 34, e-mail: halina.iwanowska@gmx.at
mgr Jolanta Sączek, tel. 0664 73585738, e-mail: jolanta.saczek@gmail.com

Zameldowanie na rok szkolny 2021/2022:
Szkoły podstawowe: rodzic oddaje nauczycielce meldunek podstemplowany przez dyrektora szkoły.
Szkoły średnie: meldunek oddawany jest w sekretariacie szkoły, do której uczęszcza uczennica/uczeń.
Wszystkich dodatkowych informacji udzielają nauczycielki języka polskiego.

Meldunek znajduje się TUTAJ 

Zródło:http://polonika.at/index.php/aktualnosci/3343-jezyk-polski-w-wiedenskich-szkolach-2

Ostatnio oglądanE

Ostatnie tematY

Loading...