wtorek, 27 września, 2022

PepeTV Telewizja Polska Na Świecie

Inflacja w Polsce. GUS najnowsze dane


Główny Urząd Statystyczny poinformował, że w sierpniu tempo wzrostu cen w Polsce wyniosło 16,1 proc., licząc rok do roku. To tzw. szacunek flash, dane mogą zostać później jeszcze zweryfikowane.

Jak podał Główny Urząd Statystyczny, w stosunku do lipca tego roku ceny były wyższe o 0,8 procent. Rynek oczekiwał wzrostu cen w sierpniu o 15,4 proc. rdr.
Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 17,4 proc.rdr, nośników energii – wzrosły o 40,3 proc. rdr, paliw do prywatnych środków transportu zwiększyły się o 23 proc. rdr, podano w komunikacie.

W ujęciu miesięcznym, ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 1,6%, nośników energii wzrosły o 3,7 proc., natomiast paliw do prywatnych środków transportu zmniejszyły się o 8,3 proc.

Inflacja będzie spadać

Zdaniem ekspertów z PIE bieżące dane sugerują, że szczyt inflacji w tym roku prawdopodobnie jest już za nami. “Pod koniec IV kwartału wzrost cen spowolni do 14,5 proc.” – wskazali.

W ocenie PIE na początku 2023 r. inflacja zwiększy się ze względu na podwyżki taryf za energię elektryczną i gaz ze strony URE. Najwyższy wzrost przypadnie na luty (15,6 proc.) – spodziewają się analitycy.

PKB za sierpień

GUS podał również ostateczne dane dotyczącego PKB w II kw. 2022 r. Według drugiego szacunku wzrósł on o 5,5 proc., licząc rok do roku (rdr). Według szybkiego szacunku (opublikowanego w połowie maja), wzrost PKB w tym ujęciu w II kw. br. wyniósł 5,3%.

Według GUS Produkt Krajowy Brutto (niewyrównany sezonowo, ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego) wzrósł o 5,5 proc. r/r w II kw. 2022 r. wobec 8,5 proc. wzrostu r/r w poprzednim kwartale, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), prezentując drugie szacunki tych danych.

“W II kwartale 2022 r. nastąpił wzrost PKB, który w skali roku wyniósł 5,5 proc.. Wpłynął na to wzrost popytu krajowego, który ukształtował się na poziomie 7,2 proc. (w I kw. 2022 r. odnotowano zwiększenie popytu krajowego o 13,2 proc.). Złożył się na to wzrost akumulacji brutto o 16,7 proc. (wobec wzrostu w I kwartale 2022 r. o 57,3 proc.) oraz wzrost spożycia ogółem o 4,9 proc. (wobec wzrostu w I kwartale 2022 r. o 5,1 proc.). Spożycie w sektorze gospodarstw domowych wzrosło o 6,4 proc. (wobec wzrostu w I kw. 2022 r. o 6,6 proc.). Nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o 7,1 proc. (wobec wzrostu w I kwartale 2022 r. o 4,3 proc.)” – czytamy w komunikacie.

Z danych GUS wynika także, że inwestycje w II kw. wzrosły o 7,1 proc. rdr, konsumpcja prywatna wzrosła o 6,4 proc., zaś popyt krajowy wzrósł o 7,2 proc. rdr. Z konsensusu przeprowadzonego przez PAP Biznes wynika, że rynek oczekiwał w II kw. wzrostu inwestycji o 4,8 proc. rdr, konsumpcji prywatnej o 5,6 proc. rdr i popytu krajowego o 6,4 proc. rdr.

Oczekiwania na kolejne kwartały

Jak stwierdzili eksperci PIE, polska gospodarka hamuje. Ich zdaniem w II połowie roku wzrost ma spaść poniżej 3 proc. –”Spodziewamy się dalszego spadku w III kwartale – do 2,7 proc. Dołek spowolnienia wystąpi w I kwartale 2023 r., wtedy oczekujemy mizernego wyniku rzędu 1,3 proc.” – wskazali w najnowszym wydaniu “Miesięcznika Makroekonomicznego PIE”. Dodali, że spowolnienie będzie efektem zwalniającej konsumpcji oraz produkcji przemysłowej. “GUS wskazuje, że spada sprzedaż dóbr trwałych – największe spadki dotyczą samochodów (-15,1 proc.) oraz mebli i elektroniki (-5,3 proc.)” – stwierdzili analitycy PIE.

Eksperci zwrócili uwagę, że napływ znacznej liczby migrantów ma dodatni wpływ na zakupy pierwszej potrzeby i przekłada się na zwiększenie krajowej konsumpcji. “W II kwartale sprzedaż detaliczna w Polsce – liczona według metodologii Eurostatu – wzrosła o 13 proc. przy średniej państw UE na poziomie 1 proc. Znaczny wzrost generowała zwiększona sprzedaż żywności, farmaceutyków, odzieży” – zauważyli. GUS wskazuje, że sprzedaż w tych kategoriach w okresie styczeń-lipiec wzrosła odpowiednio o 6,1 proc., 15,1 proc. oraz 31,3 proc.

Dane nie pozwalają na określenie dokładnej wielkości zakupów przez obywateli Ukrainy, jednak odpowiadają one za większość obserwowanego wzrostu – stwierdza PIE. Szacuje, że wydatki migrantów podniosły sprzedaż detaliczną o ok. 2,5-4 proc. “Oznacza to wyższy wzrost gospodarczy o 0,4-0,6 pkt. proc. w 2022 r.” – zaznaczyli.

IAR/PAP/PR24.pl
as

Ostatnio oglądanE

Ostatnie tematY

Loading...