wtorek, 31 stycznia, 2023

PepeTV Telewizja Polska Na Świecie

Indywidualne nauczanie także na odległość. Minister edukacji podpisał nowelę rozporządzeń

Indywidualne nauczanie można prowadzić bez bezpośredniego kontaktu uczeń – nauczyciel, a zdalna lekcja może trwać od 30 do 60 minut – zakładają rozporządzenia podpisane przez ministra edukacji.

Jak wynika z podpisanych przez ministra edukacji narodowej Dariusza Piontkowskiego nowelizacji dwóch rozporządzeń o indywidualnym nauczaniu, będzie mogło ono być prowadzone bez bezpośredniego kontaktu uczeń – nauczyciel, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

– Konieczność nowelizacji rozporządzeń wynika z potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom objętym indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz dzieciom i młodzieży objętych indywidualnym nauczaniem w czasie pandemii – wskazuje MEN.

Zdalnie elastycznie

W tym roku szkolnym czas trwania godziny lekcyjnej prowadzonej zdalnie będzie mógł wynosić od 30 do 60 minut. Pozostaje jednak zasada, że podstawowym wymiarem czasu trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych jest 45 minut.

Ponadto dyrektor szkoły może, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, czasowo zmodyfikować odpowiednio tygodniowy rozkład zajęć lub semestralny rozkład zajęć w zakresie prowadzonych w jednostce systemu oświaty zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. Z

Zmiany te zostały wprowadzone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. O skróceniu lub wydłużeniu lekcji na odległość zdecyduje dyrektor szkoły.

Źródło: pap/iar/samorzad.pap.pl/

AS

Obraz Mojca J z Pixabay

Ostatnio oglądanE

Ostatnie tematY

Loading...