czwartek, 1 czerwca, 2023

PepeTV Telewizja Polska Na Świecie

Indeks wypłacalności. Jak Polacy oceniają swoją sytuację finansową?

14 proc. Polaków ma do opłacenia przeterminowane raty kredytów, pożyczek lub innych zobowiązań finansowych – wynika z Indeksu wypłacalności Polaków i ich postaw wobec zadłużenia. Przeterminowanych długów nie ma 86 proc. badanych.

Przeterminowane raty kredytów, pożyczek lub innych zobowiązań finansowych ma do opłacenia 14 proc. Polaków. 7 proc. z nich twierdzi, że ma dobrą sytuację finansową, a 38 proc. – średnią. Z kolei 56 proc. spośród zadłużonych ankietowanych ocenia swoją sytuację finansową jako złą – wynika z Indeksu wypłacalności Polaków i ich postaw wobec zadłużenia.

Przyczyny zadłużenia

Najczęściej wskazywanym powodem zadłużenia są niezapłacone raty konsumenckich kredytów bankowych (25 proc. badanych). Kolejne miejsce zajmuje debet na koncie bankowym lub karcie kredytowej (23 proc.), a trzecie – nieopłacone rachunki za prąd, gaz lub wodę.

Według Indeksu wypłacalności Polaków i ich postaw wobec zadłużenia, 36 proc. badanych uważa, że “długi to wstydliwy temat”. Z kolei 30 proc. respondentów nie ma obaw, aby o nim otwarcie rozmawiać. Natomiast 74 proc. Polaków zgadza się ze stwierdzeniem, że “każdemu mogą przytrafić się problemy z zapłatą za swoje zobowiązania finansowe”.

W jakiej kondycji finansowej są Polacy?

Ponad połowa badanych (53 proc.) ocenia, że poziom ich sytuacji finansowej jest na średnim poziomie. Podobny odsetek (52 proc.) wskazał, w ciągu ostatniego roku ich sytuacja była taka sama lub podobna. Natomiast o ponad 10 proc. mniej ankietowanych (40 proc.) spodziewa się, że utrzyma swoją kondycję finansową na aktualnym poziomie przez kolejny rok.

Co piąty badany (21 proc.) deklaruje, że aktualnie jego kondycja finansowa jest zła, a 16 proc. uznało, że stan ich finansów w ciągu ostatnich 12 miesięcy pogorszył się. Natomiast 46 proc. respondentów spodziewa się pogorszenia swojej kondycji finansowej w ciągu najbliższego roku.

Na jak długo wystarczą oszczędności?

Z kolei 26 proc. ankietowanych odpowiedziało, że stan ich finansów jest dobry. Lepszą sytuację finansową w porównaniu do ubiegłorocznej odczuwa 32 proc. badanych, a poprawy stanu swoich finansów w ciągu kolejnych miesięcy oczekuje 14 proc. Polaków.

Największy odsetek badanych (24 proc.) deklaruje, że ma oszczędności, które – w przypadku utraty wszelkich źródeł dochodu, pozwoliłyby im utrzymać się przez około 3 miesiące. Z kolei 21 proc. zadeklarowało, że w takiej sytuacji pieniędzy wystarczyłoby im na około 1 miesiąc. 19 proc. ankietowanych utrzymałoby się przez 1 tydzień.

Według Indeksu 81 proc. Polaków uważa, iż każdy powinien spłacać swoje długi, odmiennego zdania jest 3 proc. badanych.

Kto odpowiada za zadłużenie?

Odpowiedzialność za zadłużenie ponosi sama osoba zadłużona – to opinia jednej trzeciej ankietowanych. Z kolei dla 44 proc. nie jest to jednoznaczne – uważają, że z jednej strony jest to odpowiedzialność osoby zadłużonej, ale mają na to wpływ również inne czynniki. Z kolei co piąty badany ocenia, że odpowiedzialności za długi “absolutnie nie powinny ponosić osoby, które zaciągnęły jakiekolwiek zobowiązania finansowe”.

Zgodnie z Indeksem, dla 36 proc. Polaków długi są kwestią pecha, niespodziewanej sytuacji życiowej. Przeciwnego zdania jest 14 proc. badanych. Z kolei 46 proc. ankietowanych uważa, że skłonność do popadania w długi wynika ze słabej edukacji finansowej. Jednocześnie 42 proc. respondentów nie wiąże długów z osobami, które mają niskie wykształcenie.

PAP/IAR, akg

Ostatnio oglądanE

Ostatnie tematY

Loading...