wtorek, 21 marca, 2023

PepeTV Telewizja Polska Na Świecie

Ilu kredytów mieszkaniowych udzieliły banki? Dane

W 2022 r. banki udzieliły 126 tys. kredytów mieszkaniowych, a więc o 50,75 proc. mniej niż w roku 2021. Także pod względem wartości udzielonych kredytów w roku 2022 spadek sięgnął ponad 49 proc. – poinformował Związek Banków Polskich.

Związek Banków Polskich opublikował swój kwartalny raport, poświęcony sytuacji na rynku finansowania nieruchomości. Według raportu AMRON-SARFin, w całym 2022 roku banki udzieliły 126 tys. nowych kredytów mieszkaniowych, co oznacza spadek o 50,75 proc. w stosunku do 2021 r., kiedy udzielono ponad 256 tys. kredytów. Także pod względem wartości udzielonych kredytów rok 2022 przyniósł spadki. Wartość udzielonych kredytów hipotecznych wyniosła nieco ponad 43,6 mld zł, a więc o 49,11 proc. mniej niż w 2021 r., kiedy było to 85,76 mld zł.

Spadła wartość portfela kredytów hipotecznych

Z danych ZBP wynika, że sprzedaż kredytów była niska zwłaszcza w II połowie 2022 r. W III kw. 2022 r. udzielono nieco ponad 21,2 tys. kredytów o wartości nieco ponad 7 mld zł, zaś w IV kw. sprzedano nieco ponad 18,9 tys. kredytów o wartości niespełna 6,2 mld zł.

– W 2023 r. raczej nie należy się spodziewać generalnej zmiany. Sądzę, że średnią dla ostatnich dwóch kwartałów 2022 roku należy rozciągnąć na rok 2023. Więc można się spodziewać ok. 85 tys. kredytów hipotecznych w 2023 r., a ich wartość wyniesie 28 mld zł, może 30 mld zł – powiedział prezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych Związku Banków Polskich Jacek Furga.

Zwrócił uwagę, że w roku 2022 po raz pierwszy doszło do sytuacji, kiedy spadła wartość portfela kredytów hipotecznych. O ile na koniec 2021 r. wartość zadłużenia z tytułu tych kredytów wynosiła niespełna 511,3 mld zł, to na koniec roku 2022 było to 496 mld zł.

Więcej kredytów ze stałą stopą procentową

– To oznacza, że w 2022 r. więcej kredytów zostało spłaconych niż udzielonych – powiedział Jacek Furga.

Z zaprezentowanych danych wynika, że w 2022 r. klienci spłacili ponad 308 tys. kredytów.

W 2022 r. mocno wzrosła liczba kredytów na czasowo stałą stopę procentową. O ile w IV kw. 2021 r. stanowiły one 19,53 proc. wszystkich udzielanych, to w II kw. 2022 było to już prawie 65,6 proc. W IV kw. było to blisko 56,5 proc.

Spadła wartość kredytu mieszkaniowego

Z danych ZBP wynika także, że spadła średnia wartość kredytu mieszkaniowego. Średnia wartość kredytu ogółem w IV kwartale 2022 roku osiągnęła poziom 325 153 zł, czyli mniej o 4 416 zł (1,34 proc.) w porównaniu z poprzednim kwartałem. W tym samym okresie przeciętna wartość kredytu walutowego spadła o 31 708 zł, czyli 9,98 proc. i wyniosła 285 977 zł, natomiast średnia kwota kredytu mieszkaniowego udzielonego w złotych wyniosła 326 190 zł, co oznaczało spadek o 3 696 zł (1,12 proc.) w stosunku do wartości zanotowanej w poprzednim kwartale.

W odniesieniu do IV kwartału 2021 roku, przeciętna wartość nowych kredytów mieszkaniowych udzielonych w rodzimej walucie była niższa o 7,06 proc. (nominalnie o 24 769 zł), a średnia wartość kredytów denominowanych w obcych walutach – o 7,18 proc. (czyli 22 133 zł). Średnia wartość kredytu hipotecznego ogółem udzielonego w badanym kwartale była niższa od notowanej rok wcześniej o 7,24 proc., czyli nominalnie o 25 387 zł.

 

IAR/PAP/PR24/

Ostatnio oglądanE

Ostatnie tematY

Loading...