wtorek, 24 maja, 2022

PepeTV Telewizja Polska Na Świecie

Ile zainwestowały za granicą polskie firmy?

Skala inwestycji polskich przedsiębiorstw zagranicą przekroczyła 105 mld zł. 60 proc. firm działających na zagranicznych rynkach, deklaruje plany dalszej ekspansji – wynika ze wspólnego raportu PFR TFI i PwC.

PFR TFI i PwC opublikowały w poniedziałek trzecią edycję raportu na temat polskiej przedsiębiorczości. W tegorocznym dokumencie skupiono się na inwestycjach zagranicznych z uwzględnieniem wpływu pandemii COVID-19.

Pięć pierwszych miejsc w podstawowym rankingu “najbardziej obiecujących kierunków” dla polskich BIZ -ów (Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne) zajęły Indie, Finlandia, Estonia, Izrael i Chile. “Są to szybko rosnące rynki, które podejmują wiele reform w celu podniesienia swojej atrakcyjności biznesowej dla zagranicznych inwestorów” – wyjaśnili autorzy raportu.

Inwestycje większe niż przed pandemią

Po początkowym spadku z powodu pandemii odbicie w inwestycjach zagranicznych “nastąpiło szybciej niż po kryzysie w 2008 roku” – podkreślono w analizie.
“Ponad 60 proc. polskich inwestorów planuje dalszą ekspansję za granicą. Nasze badanie pokazuje, że im więcej doświadczenia na zagranicznych rynkach, tym większa otwartość biznesu na korzyści związane z internacjonalizacją” – napisali eksperci PFR TFI i PwC.

W 2021 roku polskie BIZ-y rosły szybciej niż przed pandemią. “Z danych bilansu płatniczego wynika, że w pierwszych trzech kwartałach 2021 roku BIZ-y z Polski były o ponad 90 proc. wyższe niż średnia dla analogicznych okresów z lat 2015-2019” – wskazano w raporcie.

“Największy wzrost w wartościach bezwzględnych odnotowały inwestycje zagraniczne do Wielkiej Brytanii” – dodano w raporcie. Obecnie “ponad 60 proc. badanych” w ciągu najbliższych trzech lat nie planuje dalszej ekspansji zagranicznej lub nie posiada skonkretyzowanych planów w tym zakresie.

Co utrudnia ekspansję zagraniczną?

Przedsiębiorcy zostali spytani o wskazanie największego zagrożenia, które mogłoby wpłynąć na zmianę strategii ich ekspansji zagranicznej. Na pierwsze miejsce zostały wytypowane zakłócenia w łańcuchach dostaw (81,7 proc. odpowiedzi). Na drugim miejscu znalazła się pandemia (72,5 proc.), a na trzecim znalazły się rosnące koszty energii i paliw (65,8 proc.).

Polskie przedsiębiorstwa zapytane o “główne trendy” mogące w przyszłości wpływać na działalność gospodarczą wymieniły dywersyfikację dostawców i zabezpieczenie łańcuchów dostaw (78,8 proc.), zrównoważenie działalności (66,7 proc.) oraz procedury screeningu BIZ – (65,8 proc.). “Jako istotne trendy wymieniano także transformację cyfrową i energetyczną” – dodano.

PR24/PAP/ raport PFR TFI i PwC
as

Ostatnio oglądanE

Ostatnie tematY

Loading...