czwartek, 11 sierpnia, 2022

PepeTV Telewizja Polska Na Świecie

GUS: Płace i zatrudnienie w firmach wzrosły w czerwcu

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (w których liczba pracujących przekracza 9 osób)

w czerwca br. wzrosło o 9,8 proc. r/r, zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach wzrosło o 2,8 proc. r/r, podał

Główny Urząd Statystyczny

W ujęciu miesięcznym, przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 2,9 proc. i wyniosło 5 802,42 zł. Natomiast zatrudnienie

w przedsiębiorstwach w ujęciu miesięcznym wzrosło o 0,3 proc. i wyniosło 6 359,3 tys. osób, podano w komunikacie.

W czerwcu 2021 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw minimalnie zwiększyło się względem notowanego

miesiąc wcześniej (wzrost o 0,3 proc., podobnie jak w maju 2021 w porównaniu do kwietnia 2021). Było to wynikiem m.in.

przyjęć w jednostkach, zwiększania wymiaru etatów zatrudnionych pracowników do poziomu sprzed pandemii, a także

mniejszej absencji w związku z przebywaniem na urlopach bezpłatnych i pobieraniem zasiłków chorobowych – co w 

zależności od ogólnej długości ich trwania mogło także zaważyć na sposobie ujmowania tych osób w przeciętnym zatrudnieniu

i zarazem w wynagrodzeniach – czytamy w komunikacie.

W przypadku przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw, w czerwcu 2021 r. w porównaniu

z poprzednim miesiącem, odnotowano wzrost o 2,9 proc. Spowodowane było to m.in. wypłatami premii kwartalnych, jubileuszowych,

motywacyjnych, nagród rocznych, a także wynagrodzeń za nadgodziny (które obok wynagrodzeń zasadniczych również

zaliczane są do składników wynagrodzeń – czytamy dalej.

Konsensus rynkowy to 9,2 proc. wzrostu r/r w przypadku płac i 2,7 proc. wzrostu r/r w przypadku zatrudnienia.

Czytaj też: Narodowy Bank Polski ma ogromną szansę stać się instytucją jeszcze bardziej potężną

ISBnews/KG

Ostatnio oglądanE

Ostatnie tematY

Loading...