czwartek, 26 maja, 2022

PepeTV Telewizja Polska Na Świecie

Grupa producentów może dostać 100 tys. euro

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie prowadziła nabór wniosków na „Tworzenie grup
producentów i organizacji producentów”. Dofinansowanie może wynieść do 100 tys. euro. Nabór potrwa
od 20 października do 30 listopada 2021 r.

O dofinansowanie z budżetu PROW 2014-2020 grupy i organizacje producentów będą mogły starać się po raz dziesiąty.

O pomoc finansową w ramach tego działania może ubiegać się grupa producentów rolnych uznana od 1 grudnia 2020 r.
na podstawie przepisów ustawy z 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach, w skład której
wchodzą wyłącznie osoby fizyczne lub też organizacja producentów (uznana na podstawie ustaw z 2004 r.)

Podmioty, które chcą starać się o wsparcie, muszą działać jako przedsiębiorcy prowadzący mikro-, małe lub średnie
przedsiębiorstwo i spełniać określone warunki. Ze wsparcia wyłączeni są producenci drobiu, wyrobów z mięsa drobiowego i jego podrobów.

Pomoc jest realizowana w formie rocznych płatności przez okres pierwszych pięciu lat następujących po dacie uznania
grupy producentów rolnych lub organizacji producentów.

Wysokość wsparcia wynosi: w pierwszym roku – 10 proc. przychodów netto, w drugim roku – 9 proc., w trzecim roku – 8 proc.,
w czwartym roku – 7 proc., w piątym roku – 6 proc.

Maksymalny limit przyznawanych środków finansowych to 100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu.

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR. Będą one poddawane ocenie,
a następnie na podstawie liczby przyznanych punktów ustalona zostanie kolejność przyznawania pomocy.

PAP/RO

Ostatnio oglądanE

Ostatnie tematY

Loading...