czwartek, 26 maja, 2022

PepeTV Telewizja Polska Na Świecie

Globalne ocieplenie to za mało? UE będzie walczyć z… pyłem zawieszonym

Zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym, czyli szkodliwymi dla zdrowia drobnymi cząstkami,

spowodowało w 2019 roku w Unii Europejskiej 307 000 przedwczesnych zgonów – wynika z opublikowanego

w poniedziałek raportu Europejskiej Agencji Środowiska (EEA). To spadek liczby przypadków

śmiertelnych o 10 proc. w ciągu roku.

Jak pisze agencja AFP, według badania ponad połowa zmarłych w ten sposób ludzi mogłaby przeżyć, gdyby 27 krajów

członkowskich UE spełniło nowe cele w zakresie jakości powietrza, ustalone niedawno przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).

W 2018 r. liczbę zgonów, związanych z aerozolami atmosferycznymi PM 2,5 (zawieszonymi w powietrzu cząstkami

o średnicy poniżej 2,5 mikrometra) oszacowano na 346 tys. Według EEA spadek liczby przypadków śmiertelnych

w 2019 r. można częściowo wyjaśnić korzystnymi warunkami pogodowymi, ale przede wszystkim ciągłą stopniową

poprawą jakości powietrza w Europie.

Według danych z raportu na początku lat 90. drobne cząstki, które wnikają głęboko do płuc, a następnie do krwi,

spowodowały prawie milion przedwczesnych zgonów w 27 krajach UE. Liczba ta spadła już do około 450 000 w 2005 roku.

Wśród głównych krajów UE w 2019 roku zanieczyszczenie drobnymi cząstkami było odpowiedzialne za 53 800 przedwczesnych

zgonów w Niemczech, 49 900 we Włoszech, 29 800 we Francji i 23 300 w Hiszpanii. Polska, gdzie przedwcześnie zmarło

39 300 osób, jest krajem najbardziej dotkniętym procentowo pod względem liczby ludności.

Według EEA w przypadku cząstek ozonu (O3) trend w 2019 r. również był spadkowy z 16 800 przedwczesnymi zgonami,

co oznacza spadek o 13 proc. w ciągu jednego roku. W przypadku dwutlenku azotu (NO2), gazu produkowanego głównie

przez pojazdy i elektrownie cieplne, przedwczesne zgony spadły o jedną czwartą w latach 2018-2019 do 40 400.

Według WHO aerozole atmosferyczne PM 2,5 są najbardziej szkodliwymi dla zdrowia człowieka spośród wszystkich

zanieczyszczeń atmosferycznych i powodują siedem milionów przedwczesnych zgonów rocznie na całym świecie,

co plasuje je na poziomie zbliżonym do palenia tytoniu lub niezdrowej diety.

PAP/ as/

Ostatnio oglądanE

Ostatnie tematY

Loading...