wtorek, 24 maja, 2022

PepeTV Telewizja Polska Na Świecie

Dyskryminacja w niemieckich firmach jest już dość powszechna

Dyskryminacja pracowników o pochodzeniu imigracyjnym jest powszechna w niemieckich

firmach – wynika z ankiety przeprowadzonej przez Federalną Agencję Antydyskryminacyjną (ADS).

O jej wynikach pisze „Welt”. Dyskryminacja ma miejsce także w dużych firmach, które zewnętrznie

są zaangażowane w promowanie różnorodności i równych szans

Według reprezentatywnych badań, dyskryminacja osób o imigracyjnym pochodzeniu jest niestety wciąż dość

powszechna – mówi Bernhard Franke, pełniący funkcję szefa ADS. Do ADS trafia wiele skarg pracowników

z niemieckich firm – zdecydowana większość przypadków dyskryminacji ma bowiem miejsce w pracy.

Nowa ankieta YouGov, przeprowadzona wśród ok. 500 pracowników o pochodzeniu migracyjnym pokazuje, z jakimi

problemami borykają się poszkodowani. Aż 53 proc. czuło się w niekorzystnej sytuacji, szukając pracy – częściej dotyczyło

to kobiet niż mężczyzn. Z kolei ponad jedna trzecia badanych miała wrażenie, że trudniej im ze względu na pochodzenie

dostać pracę, oraz że muszą zrobić więcej dla tego samego uznania w swojej pracy, niż osoby bez pochodzenia imigracyjnego.

Najczęściej przyczynami dyskryminacji są ich imię i nazwisko, narodowość, miejsce pochodzenia oraz wyznanie – pisze „Welt”.

Incydenty tego rodzaju nie omijają dużych firma, które zewnętrznie są zaangażowane w promowanie różnorodności i równych szans.

Według ADS, afro-niemiecki pracownik, który pracuje dla firmy DAX, poinformował, że za plecami był nazywany „King Kongiem”

przez zastępcę szefa działu. Poskarżył się w firmie na dyskryminację rasową, ale ponieważ uznał, że sprawa nie została potraktowana

odpowiednio poważnie, zwrócił się do ADS. Jego rodzima firma nie uznała sprawy za dyskryminację, a jedynie

„brak wrażliwości” – opisuje „Welt”.

Do ADS trafiają też sprawy, dotyczące pomijania pracowników o innym kolorze skóry lub pochodzeniu przy awansach

na wyższe, kierownicze stanowiska.

PAP/mt

Ostatnio oglądanE

Ostatnie tematY

Loading...