wtorek, 24 maja, 2022

PepeTV Telewizja Polska Na Świecie

Dynamiczny wzrost płac w przyszłym roku. Prognoza ekspertów

W 2021 r. wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wzrosną średniorocznie o 8,3 proc.
– prognozuje bank Pekao. Zdaniem ekonomistów w przyszłym roku płace dalej będą rosły
w szybkim tempie.
Główny Urząd Statystyczny podał, że wynagrodzenie w październiku rok do roku
wzrosło o 8,4 proc., a miesiąc do miesiąca o 1,3 proc. Zatrudnienie w październiku rok
do roku zwiększyło się o 0,5 proc., a miesiąc do miesiąca – o 0,1 proc.
Kamil Łuczkowski z Pekao zaznaczył, że przeciętne zatrudnienie w sektorze
przedsiębiorstw wzrosło lekko powyżej oczekiwań rynkowych – w październiku o 0,5
proc. rdr wobec 0,6 proc.rdr we wrześniu.
– Dynamiki roczne obniżają się systematycznie w ostatnich miesiącach ze względu na
wygasający efekt bardzo niskiej bazy statystycznej z ubiegłego roku – wyjaśnił
ekonomista. Miesięczne zmiany przeciętnego zatrudnienia wróciły do bardziej stabilnych
przedpandemicznych poziomów.
– Po dwóch spadkowych miesiącach październik przyniósł wzrost przeciętnego
zatrudnienia w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 4 tys. – dodał.
Według Łuczkowskiego popyt na pracę pozostaje silny, „o czym świadczy historycznie
wysoka liczba publikowanych ofert pracy” .
Jednocześnie szybszej odbudowie
zatrudnienia dalej przeszkadzają ograniczenia podażowe – m.in. zatory w
łańcuchach dostaw, wysokie ceny surowców i komponentów,
wymuszające
przestoje w firmach – np. w sektorze motoryzacyjnym.
Końcówka bieżącego roku będzie trudna ze względu na rosnącą w siłę IV falę
pandemii koronawirusa.
Zapewne pracodawcy znowu będą chcieli ją przeczekać
„chomikując” zatrudnienie, zamiast zwalniać pracowników zdecydują się na tymczasowe
ograniczenie czasu ich pracy – ocenił ekonomista. Negatywnie przełoży się to na dane o
przeciętnym zatrudnieniu. Ważne będzie również, czy rząd zdecyduje się na
wprowadzenie nowych restrykcji pandemicznych wpływających istotnie na życie
gospodarcze.
Bank szacuje, że w całym 2021 r. zatrudnienie w sektorze
przedsiębiorstw wzrośnie o 0,5 proc. wobec spadku o 1,2 proc. w 2020 r.
W 2022 r. dobra koniunktura na rynku pracy będzie kontynuowana
W ocenie banku wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw rozczarowały – w
październiku wzrosły o 8,4 proc. rdr wobec oczekiwań na poziomie 8,9 proc. Z kolei
tempo wzrostu płac w okresie postpandemicznej odbudowy zaskakuje na plus, „choć
dynamikę zawyża jeszcze efekt niskiej bazy statystycznej z pandemicznego roku 2020”.
Przyznano, że poziom płac nadal jest „solidnie powyżej trendu, który rysował się przed
pandemią”.
Dominującą rolę odgrywa szybkie postpandemiczne ożywienie
gospodarcze,
przy jednocześnie stopniowo wyczerpującym się rezerwuarze
dostępnych pracowników – dodano.
Według analityków październikowy, słabszy od oczekiwań, odczyt powinien schłodzić
obawy o rosnącą presję płacowo-cenową, choć dużym problemem pozostaje spadająca
realna dynamika płac.
– W październiku wyniosła ona jedynie 1,5 proc. rdr. Przy prognozowanej w najbliższych
miesiącach inflacji dochodzącej do 7-8 proc. rdr dynamika realnych wynagrodzeń obniży
się na początku przyszłego roku w kierunku 1 proc. rdr – zaznaczono. Dodano, że to
kolejny argument, by oczekiwać wyhamowania konsumpcji prywatnej w przyszłym roku.
Bank prognozuje, że „w całym 2021 r. wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw
wzrosną średniorocznie o 8,3 proc.” . W 2022 r. dobra koniunktura na rynku pracy
będzie kontynuowana – z coraz większymi problemami podażowymi podnoszącymi
presję płacową.
Zdaniem Łuczkowskiego wzrost płacy minimalnej z początkiem 2022 r. nie będzie miał
większego wpływu na dynamikę wynagrodzeń – skala jej wzrostu będzie podobna do tej
z 2021 r.
W przyszłym roku płace dalej będą rosły w szybkim tempie – średniorocznie o
blisko 8 proc.
– ocenił ekspert.
Źródło: gus, pap
A S

Ostatnio oglądanE

Ostatnie tematY

Loading...