poniedziałek, 23 maja, 2022

PepeTV Telewizja Polska Na Świecie

Centrum Leczenia Weterana działań poza granicami państwa

pełna koordynacja medycznych spraw pacjentów – weteranów z zadaniami
realizowanymi przez Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa
i Departament Spraw Socjalnych MON,
zapewnienie wysokiego standardu opieki medycznej,
Dodatkowymi celami działalności Centrum Leczenia Weteranów są:
inicjowanie, realizacja i koordynacja projektów badawczych i analitycznych
prowadzenie działań związanych z edukacją zdrowotną oraz wsparcie
psychologiczne weteranów i ich rodzin,
ograniczanie niepełnosprawności wśród W-P,
zmierzających do wypracowania optymalnych, dostosowanych do potrzeb
zdrowotnych W-P metod diagnostyki i terapii,
prowadzenie analiz efektywności i skuteczności sprawowanej opieki medycznej oraz
inicjowanie rozwiązań mających na celu stałe jej doskonalenie,
realizacja działań informacyjno-edukacyjnych w środowisku weteranów
poszkodowanych w zakresie dostępności i uprawnień do świadczeń opieki
zdrowotnej oraz koordynacja sposobów ich sprawnego i fachowego zaspokajania.
Zebrane doświadczenia będą stanowić cenną wiedzę co do sposobów udzielania
pomocy medycznej w miejscu zdarzenia (np. w PKW), ale także systemu szkolenia kadr
medycznych oraz doskonalenia taktyki przetrwania żołnierza na współczesnym polu walki.
CENTRUM LECZENIA WETERANA DZIAŁAŃ POZA GRANICAMI PAŃSTWA
tel. + 48 665-707-193; + 48 261-817-797
e-mail:
clw@wim.mil.pl
;
mmnitowska@wim.mil.pl
BIURO INFORMACYJNO – ZGŁOSZENIOWE CENTRUM LECZENIA WETERANA
tel. + 48 665-707-193
poniedziałek – piątek w godzinach 7.00 – 21.00
(w godz. 21:00 – 7:00 zabezpieczenie potrzeb medycznych realizowane jest poprzez
Szpitalny Oddział Ratunkowy tel. 261-816-291)
więcej informacji:
www.wim.mil.pl
zakładka
PACJENT – Centrum Leczenia Weterana
TELEFON INTERWENCYJNY DLA WETERANÓW ORAZ RODZIN WETERANÓW
WSPARCIE PSYCHICZNE DLA WETERANÓW ORAZ ICH RODZIN W KLINICE
PSYCHIATRII, STRESU BOJOWEGO I PSYCHOTRAUMATOLOGII
tel. +48 261-817-233
poniedziałek – piątek w godzinach 17.00 – 20.00
Więcej informacji:
www.wim.mil.pl
zakładka
SZPITAL/OŚRODKI KLINIKI – Klinika
Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii

Ostatnio oglądanE

Ostatnie tematY

Loading...