Pepe Info Centrum Dokumentacji i Spotkań w Haren

0
32

28 kwietnia 2023 r. było wyjątkowym dniem dla Centrum Dokumentacji i Spotkań „Haren/Maczków 45/48”, ponieważ miało miejsce oficjalne otwarcie tej instytucji. Uroczystość cieszyła się dużym zainteresowaniem, a wśród gości honorowych znalazł się ambasador RP Dariusz Pawłoś.

Otwarcie Centrum było momentem nie tylko symbolicznym, ale również historycznym. Ta nowa instytucja miała za zadanie upamiętnić i dokumentować wydarzenia związane z bitwą o Haren i udziałem 1. Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka w wyzwoleniu Europy w latach 1945-1948.

Ambasador RP Dariusz Pawłoś, pełen dumy, uczestniczył w ceremonii otwarcia jako reprezentant polskiego rządu i ambasady. W swoim przemówieniu podkreślił wagę tego wydarzenia oraz znaczenie, jakie ma dla Polaków i mieszkańców Haren/Maczkowa. Wyraził wdzięczność wobec wszystkich osób zaangażowanych w powstanie i rozwój Centrum, które stanie się ważnym miejscem pamięci i edukacji.

W uroczystości wzięli udział również przedstawiciele lokalnych władz, społeczności lokalnej oraz potomkowie żołnierzy, którzy walczyli w ramach 1. Dywizji Pancernej. Spotkanie to było okazją do wymiany doświadczeń, wspomnień i budowania więzi między pokoleniami.

Centrum Dokumentacji i Spotkań „Haren/Maczków 45/48” będzie miejscem, gdzie przechowywane będą cenne dokumenty, fotografie, relacje świadków i inne materiały dotyczące historii tych wydarzeń. Będzie również pełnić rolę miejsca spotkań, konferencji, wykładów i wystaw, które będą służyć edukacji i upowszechnianiu wiedzy o historii.

Otwarcie Centrum było ważnym krokiem w zachowaniu pamięci o bohaterach i ich poświęceniu. To miejsce, gdzie przeszłość i teraźniejszość spotykają się, aby przekazać przesłanie o wolności, odwadze i solidarności.