wtorek, 27 września, 2022

PepeTV Telewizja Polska Na Świecie

Budżet 2023. Środki m.in. na inwestycje kolejowe i drogowe


– Na koniec sierpnia rezerwa płynnych środków złotowych i walutowych na rachunkach budżetowych wyniosła około 142 miliardów zł – poinformował wiceminister finansów Sebastian Skuza. W ubiegłym miesiącu wynosiła ona około 140 mld zł.

Budżet na 2023 r.

W tym tygodniu rząd na posiedzeniu przyjął projekt budżetu państwa na 2023 r., który przewiduje dochody w wysokości 604,4 mld zł. Wydatki są zaplanowane na poziomie 669 mld zł, a deficyt budżetu – ok. 65 mld zł. Cały deficyt sektora finansów publicznych wyniesie ok. 4,2 – 4,4 proc. PKB. Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że projekt budżetu został oparty na “względnie konserwatywnych założeniach”, takich, które dają przestrzeń do dodatkowego działania.

Spadło zadłużenie

– W lipcu zadłużenie w obligacjach skarbowych na rynku krajowym spadło o 16,4 mld zł. Zadłużenie wobec banków krajowych spadło o 13,0 mld zł, a inwestorów zagranicznych o 4,2 mld zł, podczas gdy zaangażowanie krajowych inwestorów pozabankowych wzrosło o 0,8 mld zł – dodał Skuza.

Resort podał niedawno, że w okresie od stycznie do lipca szacunkowe dochody budżetu państwa wyniosły 313,3 mld zł (63,7 proc. planu w stosunku do ustawy budżetowej na 2022), a wydatki 278,6 mld zł (53,4 proc. planu). W ustawie budżetowej na 2022 r. zapisano, że wydatki budżetu w całym roku mają wynieść 521,8 mld zł, dochody 491,9 mld zł, a deficyt budżetu państwa nie powinien przekroczyć 29,9 mld zł.

Inwestycje

Na Krajowy Program Kolejowy rząd zamierza przeznaczyć w przyszłym roku prawie 3,6 mld zł, a na kolejowy program utrzymaniowy 4,8 mld zł. Z kolei wydatki budżetowe w 2023 roku na Program Budowy Dróg Krajowych zaplanowano w wysokości 4 mld 566 mln 350 tys. zł – poinformowano w uzasadnieniu do projektu budżetu na rok 2023, przyjętego przez rząd.

Krajowy Program Kolejowy jest dokumentem określającym zadania inwestycyjne w zakresie rozwoju infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe. Na Krajowy Program Kolejowy składa się ponad 220 projektów, które zakładają modernizację około 9 tys. kilometrów torów.

Odpowiedni stan infrastruktury kolejowej

“Całkowite koszty realizacji zadań Programu w latach 2014-2024 wynoszą 76 mld 709 mln 323 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2023 r. zaplanowano w kwocie 3 mld 598 mln 798 tys. zł” – podano w uzasadnieniu do projektu budżetu.
Program wieloletni pn. “Rządowy Program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2023 roku”, czyli program utrzymaniowy prowadzony jest przez zarządców na całej zarządzanej sieci kolejowej w sposób nieprzerwany. Jego realizacja ma na celu zapewnienie odpowiedniego stanu infrastruktury kolejowej i obejmuje obsługę techniczną, diagnostykę, naprawy, konserwację.

GDDKiA buduje 1.443,5 km dróg

Z kolei wydatki budżetowe w 2023 roku na Program Budowy Dróg Krajowych zaplanowano w wysokości 4,5 mld zł. “Całkowity koszt realizacji zadań w ramach programu w latach 2014-2025 wynosi 227 mld 783 mln 411 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2023 r. zaplanowano w kwocie 4 mld 566 mln 350 tys. zł” – podano w uzasadnieniu.

PR24.pl, PAP,
as

Ostatnio oglądanE

Ostatnie tematY

Loading...