niedziela, 22 maja, 2022

PepeTV Telewizja Polska Na Świecie

Błaszczak: Zakaz noszenia mundurów dla osób spoza wojska podpisany

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak podpisał rozporządzenie, które zakazuje noszenia

wojskowych mundurów przez osoby próbujące podszywać się pod żołnierzy. Szef MON

poinformował o tym w środę na Twitterze

Podpisałem rozporządzenie, które zakaże noszenia mundurów przez osoby próbujące podszywać się pod

żołnierzy – napisał.

Czytaj też: Zakaz noszenia mundurów dla „antyszczepionkowych terrorystów”

Czytaj też: Von der Leyen: Białoruś chce zdestabilizować Europę

Nowe przepisy zakazują używania umundurowania m. in. w przedsięwzięciach, które godzą w dobre imię

Sił Zbrojnych lub podczas zgromadzeń naruszających porządek publiczny – zaznaczył we wpisie Błaszczak.

W sierpniu MON opublikował projekt rozporządzenia zakazującego noszenie mundurów wojskowych lub jego części

przez uczestników strajków, demonstracji i zgromadzeń. Zgodnie z projektem zakaz miał wejść w życiu w dzień po

ogłoszeniu rozporządzenia. Oprócz munduru lub jego części miał objąć oznaki przynależności państwowej, w tym godło i flagę Polski.

Proponowane przepisy nie wpłyną – zaznaczają autorzy – na sprzedaż elementów umundurowania wycofanego z sił

zbrojnych, nadal taki ubiór będzie wolno nosić jako strój rekreacyjny.

Rozporządzenie miało być odpowiedzią na przypadki podszywania się pod żołnierzy Wojska Polskiego przez tzw. antyszczepionkowców.

Projekt przewidywał zakaz noszenia munduru lub jego części przez osoby „uczestniczące w przedsięwzięciach,

które mogą godzić w dobre imię lub interes sił zbrojnych; strajkach, demonstracjach, manifestacjach i zgromadzeniach

mających na celu wspólne wyrażanie stanowiska w sprawach publicznych; zgromadzeniach i przedsięwzięciach

naruszających porządek i spokój publiczny”, a także „w działaniach mających na celu niszczenie lub uszkadzanie mienia,

w tym mienia publicznego lub które mogą doprowadzić do takiego zniszczenia lub uszkodzenia”.

Projekt zakładał, że nie wolno będzie używać składników umundurowania w działaniach mających na celu naruszenie

nietykalności cielesnej osób realizujących zadania na rzecz dobra wspólnego ani w „przedsięwzięciach mających na celu

publiczne manifestowanie poglądów, które mogą naruszać wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela”.

Obecne przepisy zakazują już noszenia kompletnego munduru wojskowego – zarówno polowego, jak wyjściowego

i galowego – przez osoby nieuprawnione, także jeśli jest on pozbawiony oznak stopni, korpusu i specjalności. Mundur

mogą nosić uczniowie klas mundurowych, studenci i członkowie stowarzyszeń współpracujących z wojskiem. Uczniowie

mogą nosić orła według specjalnego, opracowanego dla nich wzoru; w przypadku stowarzyszeń paramilitarnych

wymagana jest plakietka z nazwą organizacji.

PAP/mt

Ostatnio oglądanE

Ostatnie tematY

Loading...