wtorek, 5 lipca, 2022

PepeTV Telewizja Polska Na Świecie

Biznes staje się coraz bardziej zielony

Troska o środowisko stała się dla wielu przedsiębiorstw drogowskazem i nie jest tylko pustym sloganem. Dotychczasowa praktyka pokazuje,
że strategia inwestowania w OZE przynosi podmiotom gospodarczym wymierne korzyści i realne oszczędności w rachunkach za prąd. Wzmacnia
to również bezpieczeństwo energetyczne kraju i pozwala realizować cele klimatyczne wymagane przez Unię Europejską. W Polsce liderem
zmian jest Grupa ORLEN oraz wchodząca w jej skład Energa,

Zielona rewolucja znacząco przyspieszyła, a jej dynamikę spotęgowała dodatkowo pandemia. Zgodnie z prognozami Międzynarodowej Agencji
Energii, w roku 2040 co najmniej połowa światowej energii będzie pochodzić z OZE. Zmiany dotyczą też Polski. W badaniu przeprowadzonym
przez Polski Instytut Ekonomiczny „Foresight Polska 2035” eksperci podkreślają, że z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego
Polski kluczowe jest zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w zużyciu energii finalnej do 30 proc. Co więcej transformację
stymuluje także postawa sektora finansowego. Chodzi o coraz częstsze uwzględnianie kryterium odpowiedzialnego społecznie biznesu
o nazwie ESG (Environmenal, Social and Governance) przy decyzjach kredytowych dotyczących inwestycji. Zatem proekologiczność wpływa
na potencjał rozwojowy przedsiębiorstw. Jak wynika z raportu ING i EY „Biznes dla klimatu. Raport o zmianie priorytetów”, posiadacze
aktywów – czyli m.in. fundusze emerytalne, ubezpieczyciele, fundusze inwestycyjne – masowo ogłaszają, że chcą, aby ich portfel
do roku 2040–-2050 był zeroemisyjny. Również Grupa ORLEN zapewniła, że zamierza osiągnąć neutralność emisyjną do roku 2050. Jeśli
prowadzisz firmę i chcesz wzmacniać jej wizerunek w tej dziedzinie oraz podążać za światowym trendem inwestowania w OZE, to
najwyższy czas na podjęcie odpowiednich działań.

Fotowoltaiczny boom w Polsce

Jednym z rozwiązań, które gwarantują przedsiębiorcom wejście do świata OZE, jest fotowoltaika. Według danych zaprezentowanych przez
Polskie Sieci Elektroenergetyczne moc zainstalowana w instalacjach fotowoltaicznych wyniosła na koniec czerwca 5325 MW. Oznacza to
wzrost o 152,5 proc. rok do roku i o ponad 13 proc. w okresie kwiecień–czerwiec 2021 r. Liczba instalacji powiększa się. Prosumenci
stają się coraz bardziej świadomi możliwości, jakie otwiera przed nimi korzystanie z paneli fotowoltaicznych. Również polski rząd
zachęca do wykorzystania energii słonecznej. Na początek 2022 r. przewidziano wdrażanie programu „Mój prąd 4.0”. Zgodnie z zapowiedziami
nowe przepisy pozwolą na magazynowanie wyprodukowanej energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych oraz magazynowanie ciepła
lub chłodu. Poprawi się również efektywność zarządzania wytworzoną energią elektryczną. Pojawiło się również ciekawe rozwiązanie dotyczące
elektromobilności. Państwo zamierza dofinansowywać zakup i montaż punktów ładowania samochodów elektrycznych. Olbrzymie doświadczenie
w fotowoltaice ma Grupa ORLEN i Energa. Posiada obecnie dwie farmy fotowoltaiczne, PV Czernikowo i PV Delta, o łącznej mocy zainstalowanej
ok. 5,4 MW. Realizuje też kolejne inwestycje w tym obszarze, m.in. akwizycję PV Wielbark, w ramach której do końca roku zakupi instalacje
fotowoltaiczne o łącznej mocy 12 MW. Energa Obrót oferuje również fachową pomoc firmom, które pragnęłyby wdrożyć u siebie zasilanie słońcem.

MEW, czyli wiatr w żagle dla polskiej gospodarki

We wrześniu tego roku aż 200 sygnatariuszy podpisało dokument o nazwie „Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju morskiej energetyki
wiatrowej w Polsce”. Ta gałąź gospodarki, bezpośrednio związana z OZE, zaczyna mocno się rozwijać i widać, że plany są bardzo ambitne.
Polska i jej płytkie morze są dość wietrznym terenem, gdzie stawianie kolejnych wiatraków z pewnością się opłaca. Coraz więcej firm
dostrzega, że farmy wiatrowe to przyszłość. Bardzo interesującym przykładem realnych przekształceń związanych z wiatrową transformacją
jest Farma Wiatrowa Przykona o mocy zainstalowanej ok. 31 MW. Powstała ona na terenach zrekultywowanych po odkrywce węgla brunatneg
o Kopalni Adamów. Szacuje się, że należące tam do Energi grunty o powierzchni 300 ha posiadają potencjał dla budowy obiektów OZE o
łącznej mocy zainstalowanej ok. 160 MW. FW Przykona dołączyła też do grona blisko 400 obiektów Energi wpisanych do elitarnego rejestru
EMAS (ang. EcoManagement and Audit Scheme), czyli unijnego systemu ekozarządzania i audytu. Gwarancja pochodzenia poświadczona
certyfikatem Firma, która zamierza korzystać z zielonej i odnawialnej energii, zyskuje także możliwość pochwalenia się specjalnym
certyfikatem. Odpowiedni dokument wydaje Towarowa Giełda Energii SA, a przedsiębiorca zyskuje możliwość zakupu energii z gwarancją
pochodzenia. W wygodny i prosty sposób można to zrobić za pomocą portalu energa.pl. Zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2015 r.
o odnawialnych źródłach energii, przedsiębiorca ma pewność, że energia elektryczna, z której korzysta, jest wytworzona z odnawialnych
źródeł energii, czyli np. wiatru, wody, słońca, źródeł geotermalnych lub biogazu. To jasny sygnał, że biznes wkroczył na ścieżkę
transformacji energetycznej. Ponadto legalnie oraz odpowiedzialnie dba o zapewnienie stałych dostaw prądu. Certyfikaty wpisują się także
w politykę środowiskową Unii Europejskiej oraz poświadczają, że przedsiębiorstwu zależy na zmniejszeniu emisji szkodliwych gazów cieplarnianych.

Pasmo korzyści

– Nowoczesny biznes powinien uwzględniać OZE. W warstwie wizerunkowej jest to niewątpliwie znaczący krok w stronę odpowiedzialności
za los naszej planety i przyszłych pokoleń. Przyjazne środowisku projekty pozwolą na lepsze dotarcie do klientów, którzy świadomie
współpracują z proekologicznymi markami – podkreśla Tomasz Bodetko, Kierownik Wydziału Współpracy z Wytwórcami Energi Obrót SA,
wspierającej rozwiązania z zakresu energii odnawialnej. OZE to także kierunek, od którego nie ma odwrotu. Z roku na rok zmiany
klimatyczne postępują. Topią się lodowce, miasta duszą się w smogu, a wielu terenom grożą powodzie lub susza. Świat biznesu zrozumiał,
że oparcie się na OZE, daje gwarancję poprawy tej sytuacji oraz niesie za sobą również ekonomiczne przesłanki.
Zródło https://wgospodarce.pl/informacje/105962-biznes-staje-sie-coraz-bardziej-zielony

Ostatnio oglądanE

Ostatnie tematY

Loading...