środa, 6 lipca, 2022

PepeTV Telewizja Polska Na Świecie

GUS: Praca wciąż czeka na pracownika

Na koniec pierwszego kwartału 2022 roku w Polsce było 158,7 tys. wolnych miejsc pracy – poinformował Główny Urząd Statystyczny. To o 44 proc. więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Z kolei ceny producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej wzrosły w I kwartale 2022 o 5,1 proc. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.

W skali roku nieznacznie zmniejszyła się liczba nowo utworzonych miejsc pracy (o 1 proc.). Jednak, jak podaje GUS, wobec IV kwartału liczba wolnych miejsc pracy wzrosła o 15,5 proc. Niemal 1/5 z nich stanowiły miejsca nowo utworzone. Liczba wolnych nowo utworzonych miejsc pracy w skali roku zwiększyła się o 28,7 proc., zaś w skali kwartału zmniejszyła się o 4,4 proc.

Okres znaczącego wzrostu cen

“W I kwartale 2022 r. największy wzrost cen w stosunku do poprzedniego kwartału odnotowano w przypadku usług związanych z zatrudnieniem, tj. o 4,5 proc.” – poinformował GUS. Jak podano, wzrost ten wystąpił w działalności związanej z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników, działalności agencji pracy tymczasowej i pozostałej działalności związanej z udostępnianiem pracowników. Uzasadniany był przez przedsiębiorstwa m.in. wzrostem wynagrodzeń oferowanych pracownikom rekrutowanym przez agencje zatrudnienia, czy też pracownikom kierowanym do pracy przez agencje pracy tymczasowej.

“Podobnie jak w latach ubiegłych, I kwartał bieżącego roku był okresem znaczącego wzrostu cen w działalności usługowej związanej z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni (wzrost o 4,4 proc. w stosunku do poprzedniego kwartału) oraz usług w działalności detektywistycznej i ochroniarskiej (wzrost o 4 proc. w stosunku do poprzedniego kwartału)” – podał GUS.

Urząd wyjaśnił, że wzrost ten wynikał ze zwiększenia kosztów świadczenia usług spowodowanego głównie wzrostem wynagrodzeń pracowników, w tym podniesienia od 2021 r. kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Rosnące koszty organizatorów turystyki

Najmniejsze wzrosty cen, poniżej 1 proc., zanotowano w przypadku usług w działalności związanej z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych (o 0,8 proc.) oraz usług reklamy, badania rynku i opinii publicznej (o 0,3 proc.).

GUS podał ponadto, że spadek cen w porównaniu z poprzednim kwartałem odnotowano w przypadku usług nadawania programów ogólnodostępnych i abonamentowych (o 1,4 proc.), co związane było przede wszystkim ze spadkiem cen sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w telewizji.

“W stosunku do I kwartału 2021 r. największy wzrost cen wystąpił w przypadku usług wynajmu i dzierżawy (o 13,8 proc.), usług organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostałej działalności usługowej w zakresie rezerwacji i działalności z nią związanych (o 11,8 proc.) oraz usług związanych z zatrudnieniem (o 7,2 proc)” – przekazał Główny Urząd Statystyczny.

PR24.pl, IAR, PAP, GUS
as

Ostatnio oglądanE

Ostatnie tematY

Loading...