poniedziałek, 23 maja, 2022

PepeTV Telewizja Polska Na Świecie

1 mln euro dziennie! Kolejna kara dla Polski od TSUE

Polska, z uwagi na to, że nie zawiesiła stosowania przepisów krajowych,
odnoszących się w szczególności do uprawnień Izby Dyscyplinarnej
Sądu Najwyższego, została zobowiązana do zapłaty na rzecz Komisji
Europejskiej okresowej kary pieniężnej w wysokości 1 mln euro dziennie
– podał TSUE w komunikacie.
Poszanowanie środków tymczasowych, zarządzonych w dniu 14 lipca 2021 r.,
jest konieczne, aby uniknąć poważnej i nieodwracalnej szkody dla porządku
prawnego Unii oraz wartości, na których opiera się Unia, w szczególności
wartości państwa prawnego – podał TSUE.
W wydanym w środę postanowieniu wiceprezes Trybunału Lars Bay Larsen
zobowiązał Polskę do zapłaty na rzecz Komisji Europejskiej okresowej
kary pieniężnej w wysokości 1 mln euro dziennie, „licząc od dnia doręczenia
Polsce tego postanowienia do dnia, w którym to państwo członkowskie wypełni
zobowiązania, wynikające z postanowienia z dnia 14 lipca 2021 r., lub – w braku
zastosowania się do tego postanowienia – do dnia wydania ostatecznego wyroku”.
TSUE podał w uzasadnieniu, że na podstawie informacji, przedstawionych przez obie
strony, wiceprezes Trybunału stwierdził, iż przepisy polskie, dotyczące Izby
Dyscyplinarnej, nadal mogą być stosowane w polskim porządku prawnym.
Komisja Europejska 7 września zdecydowała o zwróceniu się do Trybunału
Sprawiedliwości UE o nałożenie kar finansowych na Polskę za nieprzestrzeganie
decyzji w sprawie środków tymczasowych z 14 lipca. Chodzi o postanowienie
dotyczące Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.
Moim obowiązkiem jako komisarza ds. sprawiedliwości jest zapewnienie ochrony
niezależności sędziów europejskich. W przeciwnym razie cały porządek prawny
UE mógłby być zagrożony, a podstawowe fundamenty Unii mogłyby zostać zakwestionowane.
Zgodnie z upoważnieniem, udzielonym przez Kolegium w lipcu, zwracam się teraz
do Trybunału Sprawiedliwości UE o nałożenie kar finansowych na Polskę za
nieprzestrzeganie decyzji w sprawie środków tymczasowych z dnia 14 lipca – poinformował
wtedy w przesłanym PAP stanowisku unijny komisarz ds. sprawiedliwości Didier Reynders.
14 lipca Polska została zobowiązana przez TSUE do „natychmiastowego zawieszenia”
stosowania przepisów krajowych, odnoszących do uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu
Najwyższego. KE podała 7 września, że uważa, że Polska nie podjęła wszystkich
środków niezbędnych do pełnego wykonania nakazu Trybunału.
PAP/RO

Ostatnio oglądanE

Ostatnie tematY

Loading...